Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth) – tudalen 160v

Argoelion y Flwyddyn, Arwyddion Calan Ionawr

160v

a|r|deudecuet. a|r unuet eisseu o ugeint. Y|mis medi y maent
deu. yr unuet ar|bymthec. a|r deuuet ar|bymthec. Y|mis hy+
dref y mae vn dyd. y pymhet. Y|mis racuyrr y maent tri. Y
seithuet. a|r unuet ar|bymthec. a|r ugeinuet. Y mis tachwed
y maent tri. y chwechet. a|r wythuet. a|r pymthecuet. 
*Argoelon y vlỽydyn herwyd kalan Jonaỽr. 
P an del kalan Jonaỽr ar duỽ sul. gaeaf da yn|y vlỽyd+
yn honno a vyd. a hygar a gỽressaỽc. gỽannỽyn
gỽynnaỽc. haf sych tessaỽc. Y gỽinỻanneu a|vyd da. de+
ueit a mel a|vyd amyl. yr hen dynyon a vydant ueirỽ.
Os duỽ ỻun vyd kalan Jonaỽr. gaear kyfartal. gỽannỽ+
yn da. haf gỽynnaỽc. y gỽinỻanneu a|vyd da. clefydyeu ar
y dynyon ym|pob ỻe a|vyd. a|r gỽenyn a|vydant veirỽ.
Os duỽ maỽrth uyd kalan ionaỽr. y gaeaf bonhedickaf
gỽannỽyn gỽynnaỽc glaỽaỽc. haf da. a|r gỽraged a vydant.
veirỽ. y ỻongeu a|beriglant. drỽc vyd y gỽinỻanneu. 
Os duỽ merchyr vyd kalan Jonaỽr. gaeaf kadarn garỽ.
gỽannỽyn drỽc. haf da. Y gỽenith a uyd da. y dynyon
Jeueingk a vydant ueirỽ. ny byd amyl y mel. Y porth+
myn a vyd maỽr eu ỻauur. Os duỽ Jeu. vyd kalan
Jonaỽr. gaeaf da. gỽannỽyn gỽynnaỽc. haf da. y brenhi+
ned a|r tywyssogyon a|vydant ueirỽ. a hedỽch a vyd.
Os duỽ gỽener vyd kalan Jonaỽr. gaeaf eiraaỽc. gỽan+
nỽyn da. clefydyeu a|vyd ar y ỻygeit. da vyd y gỽinỻanneu.
y deueit a|r gỽenyn a vydant ueirỽ. drỽc vyd y newit ar y
bỽyt. Os duỽ sadỽrn vyd kalan Jonaỽr. gaeaf tywyỻ.
drỽc vyd y newityeu. ffrỽytheu a vyd ar y|coet. y dynyon

 

The text Arwyddion Calan Ionawr starts on line 6.