Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 9 – tudalen 39r

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

39r

*bot yn rỽyd y hynt racdaỽ a|y bererindaỽt. A gỽ+
edy offrymmu yr allaỽr o offrỽm teilỽg rannu a
oruc y creireu a dathoyd gantaỽ y eglỽyseu ffreinc.
A rodi kerennyd a oruc yr vrenhines a|madeu
idi y godyant a|y gewilyd.
HYt hyn y traytha yr ystoria a|beris Reinallt
vrenhin yr ynyssed y athro da y throssi o we+
ithredoyd charlymayn o rỽmaỽns yn lladin.
Ac amrysson ar vrenhines val y traythỽyt uch+
ot oll. ac nyt ymyrrỽys tỽrpin yn hyny kanys
gỽr eglỽyssic oyd. Ac rac gyrru arnaỽ beth gor+
wac ny pherthynei ar leindit. O hyn allan y
taytha* tỽrpin o weithredoyd charlymayn yn
yr yspayn. ac o enỽ duỽ a Jago ebostol val yd es+
tygỽyt y wlat honno y gret crist. ac val y bu y
kyfrageu hyny. y peris tỽrpin eu hyscriuenu
yn lladin. Ac val y deallei paỽb ỽynt o|r a|y gỽ+
elei o genedloyd agkyfieith a hyny oll yn enỽ
charlymayn ar uolyant ac enryded idaỽ. Ac
amheraỽdyr ruuein a|chonstinabyl y gỽyr a
vuassei yg gyt oyssi ac ef yn|y kyfrageu hyn+
ny ac yn kymryt gỽelioyd a gouut yndunt
oc eu dechreu hyt eu diwed ol yn ol yn dosparth+
us. val y buant. Ac y dichaỽn paỽb a|y darlleo
neu a|y gỽarandaỽho na oruc ef dim yn oruac
namyn perued y wiryoned wedy eu deall o yspry+
daỽl gyghoreu a berthynant ar volyant crist
a llewenyd egylyon nef a lles y eneideu criston+
nogyon a|y gỽarandaỽho.

 

The text Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen starts on line 1.