Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 9 – tudalen 57v

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

57v

*PAn yttoyd charlys y gỽylua y sulgỽyn
yn seint dynys yn gỽisgaỽ coron y vren+
hinyayth am y benn. Ac yn gỽiscaỽ cle+
dyf y ternas am y ystlys ar warthaf y gỽis+
goyd maỽrweirthaỽc. Ar berson vrenhina+
ỽl. Ar ansaỽd vrenhined a deckeynt ac a hoff+
ynt yr adurn o dieithyr. Ac ar hyny y bren+
hin ardyrchaỽc a|dywaỽt ỽrth y wreic yr
hon y credei ef rybuchaỽ o·honei a damunaỽ
ymlayn neb y vot yn yr ansaỽd honno. ỽy
karediccaf|i a weleisti neu a glyweist neb vn
dyrchauedic ar lywodrayth tyernas mor
wedus cledyf ar y ystlys ar meu i kyn von+
edigeidet yd amgylchyno coron kylch y ben
ar meu i. A hitheu gan edrych yn|y chylch
a attebaỽd yn ry uuan gan deuaỽt gỽrei+
gaỽl. na weleis arglỽyd heb hi. Minheu a gig+
leu bot vn pei as gỽelut ti euo yn adurn bren+
hinyaỽl y gorffỽyssei dy holl vocsach di her+
wyd hoffter y berson y uoned ynteu a gyua+
deuynt ragori rac y teu di. Ar atteb an+
nosparthus hỽnnỽ a gyffroes y brenhin ar
lit ac Jrlloned. ac yn bennaf oll o vot y saỽl
wyrda a oyd yn|y gylch yn gỽarandaỽ yr a+
madraỽd. Reit yỽ itti heb ef menegi y mi
y brenhin kymeint y ardyrchogrỽyd a|y vo+
ned ar hỽn. a dywedeist. A ninheu a gyrchỽn
parth ac attaỽ ef val y bernych di am gỽyr+
da inheu gỽedy an|gỽeloch gyuarystlys yr

 

The text Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen starts on line 1.