Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 9 – tudalen 58r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

58r

*nỽ o|y nottaedic deỽred. A gỽ c o ro+
lond ry varnu idaỽ ef o|wenwlyd  ssan+
ayth hỽnnỽ o deuaỽt gỽr mỽyn d ogyl
medylyaỽ a oruc drỽy y weithret y gadarn+
hau gan atteb idaỽ val hyn. A lystat da
maỽr a garyat ry obryneisti arnaf vi o
varnu ym yr enryded kymeint a hỽn. Ac o
gymessuraỽ vygkedernyt i a|llauur kym+
eint ac ef. a chyt boyt llauuryus. mi a|y ky+
meraf ef gan y gan y diolỽch. Ac ny cheffir
heuyt heb ef nac a uynho nac a veidho dỽyn
y gennyf y teilygdaỽt ry varnỽyt y mi. A
minheu a gymeraf arnaf heb ef heuyt. Adaỽ+
her vy·vi y gadỽ y llu na chyll charlymayn
yn|y ol werth keinaỽc yny gỽypỽyf i ny
dialỽyf inheu o|m cledyf ac o|m deheu. Ni
a ỽdam dy vot yn dywedut gỽir heb y gỽen+
wlyd ac nyt oys neb a|th adnappo a|th amheu+
o am hyny. Ac yna yd ayth rolond y ymdi+
dan a|charlymayn. Ac y adolỽyn idaỽ dan
anhyed estynnu idaỽ y breint ry daroyd y
wenwlyd y varnu idaỽ trỽy y bỽa a oyd yn|y
laỽ o gỽelit idaỽ y vot ef yn wiỽ yr gỽassan+
ayth hỽnn. A minheu a adaỽaf itti heb ef
yn gadarn na dygỽyd y bỽa o|m llaỽ i yn|y
gymryt yr llyuyrder. mal y dygỽydỽys y
llythyr o laỽ wenwlyd. Ac ny rodes charly+
mayn atteb ar hyny y rolond namyn gos+
tỽg y|ỽyneb yn drist tu ar dayar ac ny all+

 

The text Ystoria Carolo Magno: Can Rolant starts on line 1.