Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Testunau

Mae’r llawysgrifau’n cynnwys amrywiaeth o destunau, a cheir sawl fersiwn o rai ohonynt. Fe’u rhestrir isod fesul genre.

Achau  
Daearyddiaeth  
Gramadeg  
Hanes  
Y Gyfraith  
Mabinogion  
Y gainc gyntaf LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – p.1r:1:1
Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – p.175r:710:15
Yr ail gainc LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – p.10r:38:12
Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – p.179v:726:42
Y drydedd gainc LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – p.16r:61:20
Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – p.182v:739:34
Y bedwaredd gainc LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – p.21r:81:20
Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – p.185v:751:13
Peredur LlGC Llsgr. Peniarth 7 – p.5r:5:1
LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – p.30r:117:1
Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – p.161v:655:10
LlGC Llsgr. Peniarth 14, tud.101-90 – p.180:18
Breuddwyd Macsen LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – p.45r:178:35
Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – p.172r:697:39
Cyfranc Lludd a Llefelys LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – p.48v:191:30
Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – p.174r:705:28
Owain Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 20 – p.16r:1
LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – p.49r:225:1
Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – p.154v:627:1
Geraint LlGC Llsgr. Peniarth 6 rhan iv – p.17:1
LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – p.63r:385:1
Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – p.190r:769:7
Culhwch ac Olwen LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – p.79v:452:1
Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – p.200v:810:1
Breuddwyd Rhonabwy Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest) – p.134v:555:11
Meddygol  
Byd Natur  
Crefydd  
Rhamantau  
Doethineb