Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 14,912 – page 52v

Llythyr Aristotlys at Alecsander: Pryd a Gwedd Dynion, Y Pedwar Defnydd

52v

dysgedigaeth ac arỽyddyon annya+
naỽl dynnyon wrth alexander maỽr
y gỽr a vu arglỽyd ar yr hoỻ vyt
K *anys o|r pedwar defnydd hynn
y gỽnaethbỽyt dyn. dwfyr. a than.
dayar. aawyr. a gỽahan annyan
  bop vn o·nadunt wrth hynny
y kyfansoddir korf dyn o|r pedwar g+
lybỽr hynn gann bop ˄vn yn ateb ˄y|r llall nyt amgen
sanguis golera fuluma malec˄holia o|r
sangwis gyntaf y|traethwn kannys
pennaf yw sef yw   y|ghymra+
eg gwaet yr   hwnn ys  ̷ ̷+
syd wresoc   a gỽlybora
ac vn natur   a|r awyr yr hwnn
wresaỽc a gỽ  lyboroc yn vwyaf y
amser y|gwanỽyn a ieuegdit dyna  ̷ ̷+
ỽl a gỽynt y|deheu y|ỻe y bo hwnnỽ

 

The text Y Pedwar Defnydd starts on line 4.