Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 14,912 – page 54r

Y Pedwar Defnydd, Ansoddau'r Trwnc

54r

v˄ydd y aỻu ac aniỽeir ˄vydd bỽyt gỽresoc a|di  ̷ ̷+
odyd drỽy lysseuoed gỽresoc y ostỽng
gỽenỽyn y dwyuwl yr hỽnn y bo yndo y pedỽar  ̷ ̷
gỽlybỽr yn gyfredin iach vyd ẏ dyn
ac o|r gormeila vn ar y|gilyd hỽnnỽ a
beir y klefyt ac o achaỽs ˄hynny y mae reit
y|r me˄ddic vot y˄n|gaỻ ˄y|wybot by|ddelỽ y|iachaer
*Kannys drỽy ansod +[ y klỽfuus.
deu y trỽnc y geỻir adnabot beieu dyn
a|e berygleu a|e heineu a|e gleuyt o beỻ
ac agos yn gyntaf ni a vynnỽn dan+
gos ba beth yw y trỽng kyntaf yw su+
gyn a gỽaet a|gerdda y leo˄ed annyana+
ỽl o|r korf yr eil yr amysgar y ỽneuth+
ur y ỽ˄sanaeth ynteu. [Trydyd y
gỽytheu y gymryt amryỽ wlybỽr
y kolera a feuluma. y pedỽryd rann
yr arenneu drỽy ỽassanaethu eu gỽ+

 

The text Ansoddau'r Trwnc starts on line 8.