Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 14,912 – page 72v

Meddyginiaethau, Campau'r Cennin

72v

garỻec a gỽin ac ymenyn a|dot y blastyr
*LLyma gampeu y kennin; da [ ỽrtho.
yỽ sugyn y kynnin rac chỽ˄ydu gỽaet
ac y ỽreic y beri plant. Ac ygyt a|gỽ+
in rac brath neidyr. neu rac gỽenỽ+
yn araỻ ac ỽrth ỽeli y blastyr gyt a
mel ac rac henbas neu yskeueint
gyt a ỻaeth bronn ˄gwreic a rac y bedderi
gyt a bystyl ga·fyr a mel yn o·gym+
eint y|ddodi yn dỽym yn|y glusteu
neu yn|y froyneu rac dolur penn.
A rac dolur arenneu gyt a gỽin a
heb ỽin y gyffannu asgỽrn. ac y a+
edduedu cornỽyt. a|chyt a halen y| ̷ ̷+
gori gỽeli. ac yn amrỽt y beri medd  ̷ ̷+
ỽi. Nyt da hagen y|r kyỻa yn vrỽt
nac yn amrỽt kanys brathu y kyỻ+
a a|ỽnant a|r gieu a|r gỽytheu a

 

The text Campau'r Cennin starts on line 2.