Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 19,709 – page 1v

Ystoria Dared

1v

*ereill gyt a hi idaỽ ef. ac agheu y|dat. a|r ymlad a vuassei gan+
tunt ar troea. a|cheithiwet esonia y|chwaer. ac odyna pan  ̷ ̷
anuones antenor yn genhat y roec yr traethu ohonunt ỽy
amdanav ef yn waratwydus. ac am hyny kiwilydus vu  ̷
gantaỽ yr hedvch ac annoc y ryfel a wnaeth ef. a|chyt a|hyny
ef a orchymynỽys gỽrthlad kenhadeu gỽyr goroec o|e vren  ̷+
hinyaeth ef. ac ymhoelut a|wnaeth y|kennadeu y gasteỻ
tenedum a datkanu atteb priaf. ac o·dyno ỻywyaỽ eu ry+
uel yn gyfrỽys a|wnaethant ỽy ac yna y deuthant y|tywys+
ogyon hyny a|e ỻu gyt a hỽy yn borth y briaf yn erbyn
gỽyr goroec y|rei a vanagỽn ni eu henweu y gỽladoed pan
anhoedynt yn gedrychaỽl. yn gyntaf o|r wlat a|elwir
Cilia ẏ|deuth funclarus ac ampidrastus. ac o coloassia
y|deuth amfimacus a nestus. ac o licia. sarpedon a glavcus
o|larisca. Ypotogus ac enenecus. o goxinia. reimus. o tra+
tia. pirrus ac alcamus. o|frigia antipus ac ascanius a|sor+
sius o boetia. epitrophius a boecius. o|paphiaconia. silome+
nes. o ethiopia. perses. a memnon. o tracia archilocus. o a+
gressia a darstus ac amficius. O alisconia. epitrofus. Ac
ar|y tywyssogyon hyny y|gossodes priaf. ac ar y lluoed
ector yn tywyssavc ac yn benaf ac odyna deiphebus
ac alexander a|throilus. ac eneas ac antenor. ac yna
tra yttoed a·gamemnon yn ym·gyghori am eu dadyl
y deuth nayfilus. palamides a dec ỻog ar|hugein gantaỽ
a dywedut a|wnaeth ỽrthaỽ yr ymgymysgu clefyt
ac ef drỽy vlinder a|ỻafur hyt na aỻei vynet y|athe  ̷+
nas gyt ac ef a gỽyr goroec ynteu a diolchassant yn
vaỽr idaỽ beỻet y dathoed. pryt na aỻei gan iaỽn dy+

 

The text Ystoria Dared starts on line 1.