Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 19,709 – page 8r

Brut y Brenhinoedd

8r

*a|chymeredic y gan y brenhined a|r tywyssogyon yn vvy no
neb o|e gyuoedon. a hynny a oed idav o|e bryt a|e devred a|e
haelder a|e dayoni. a|e vilvryaeth a|e glot. a seff achaỽs oed
hynny doethaf oed ym|plith y doethon. deỽraf ym|plith y|rei
ymladgar ac y·gyt a hynny py beth bynac a wassanaethei
nac a dywanei idav nac eur nac aryant na meirych na
dyllat hynẏ oỻ a|rodei ef o|e gytuarchogẏon. ac y|baỽb o|r a|i
mynei y gantav. a gvedy ehedec y glot ef dros wladoed groec
yd ym·gynuỻassant attav pavb o|r a hanoet o genedyl droea
o bob ỻe hyt yd oed teruyneu goroec ac erchi idav ef bot yn
tywyssavc arnadunt. ac eu rydhau o geithiwet gwyr goroec
a|hyny a gedernheynt ac a dywedynt y allu yn havt canys
kymeint oed eu nifer gvedy ymgynullav y gyd ac yd oedynt
seith mil o|wyr ymlad heb y|gvraged a|meibonac y gyt a hyny
heuyt yd oed y|gvas jeuanc bonhedickaf yg groec o|barth y
tat. y vam ynteu a|hanoed o genedyl tro. a sef oed enw y gvas
hvnv assaraccus a|hỽnỽ a oed yn ganhorthvyav kenedyl Tro
ac yn ymdiret yndunt. ac yn gobeithav caffel nerth a| 
y ganthunt. a|sef achaỽs oed hynny gvr* goroec a oedynt yn ry+
felu arnaỽ ygyt a bravt vn dat ac ef. a mam hvnnv a|e tat
a hanoed o|roec. a ryfel a oed yrygtunt am tri chasteỻ a adav+
ssei y|dat y assaracus y* assaracus* yn y|uarwolaeth yn ragor rac
y vravt. a|r rei hynny yd oed wyr goroec yn keissav eu dvyn y a+
rnav vrth na|hanoed y vam ef o roec. kanys mam a that y
vravd a hanoed o|roec ac vrth hẏny yd oed borthach gvyr Groec
o|e vravt noc idaỽ ef. ac yna eissoes gỽelet o vrutus amylder
y|gvyr ac eu heiryf. a gỽelet y|kestyỻ yn gadarn ac yn baravt
idav. haỽd vu gantav uuydhau udunt a|chymryt tywys+
ogaeth arnadunt. 

 

The text Brut y Brenhinoedd starts on line 1.