Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Cleopatra MS. B V part i – page 109r

Brenhinoedd y Saeson

109r

*ymma y dechereu brenhined y saesson.
Gwedy daruot yr anodun vall dymhesty+
lus. ar newyn girat a dywetpwyt vchot.
yn oes catwaladyr vendigeit; y doeth y saesson
a goresgyn lloegyr o|r mor pwy gilid. a|y chynal
a·dan pymp brenhin. val y buassei gynt yn oes
hors a hengist pan deholassant Gortheyrn gorth+
eneu o deruynev lloegyr. ac a|y rannassant yn py+
mp ran ryngthunt. Ac yna y symvdassant hen+
weu y dinessyd. ar trefi. ar randiroed. ar cantref+
oed. ar sswidev. ar ardaloed; herwyd ev yeith wynt
e|hvn. London y galwassant caer llud. Evirwic
nev Jorck y galwassant caer effrauc. ac val hyn+
ny holl dinessyd lloegyr a symvdassant ev hen+
weu. o|r rei yd aruerwyt yr hynny hyt hediw ona+
dunt. Hwndrwt y galweint cantref. ssire y gal+
weint sswyd. Ac y dwyn ar gof yr neb a delei rac
llaw; yr arwyd dwillodrus ysgymvn. a uu ryng+
thunt pan ladassant holl deledogeon ynys bryde+
yn ar vynyd ambri. sef oed hynny draweth how+
re sexes. Ac am hynny y galwassant y ran·diroed
west·ssex. est·ssex. sswth·ssex. yr hynny hyt hediw.
A llyna val y rannassant lloegyr y·ryngthunt.
y vrenhin kent holl sswid geint a·dan y thervy+
nev. a deu esgobot a oed yn|y gyuoeth. nyt amgen
Archescob keint. ac esgob caer raw. Y vrenhyn
westssex y doeth wyltessire. harrocssire. sswthssex.
sswthamtessire. deuynssire. a chornwayle. a phym
esgobot a oed yn|y gyvoeth. nyt amgen. esgop

 

The text Brenhinoedd y Saeson starts on line 1.