Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Cleopatra MS. B V part iii – page 223r

Ystoria Dared

223r

1

*wnaeth  dim
 nam+
   
onadunt wy  
ntaf  gan laome+
don ac wynt a|arch+
assant y  
adaw eu kyfoeth
wynteu. Odyna ef
a doeth y pilus hyt
ar nestor ac a vyne+
gis y nestor achaws
y|dyuodyat. a gwedy
gwarandaw o·hon+
aw y gennadwri de+
chreu ymliw a oruc
ac antennor val hynn.
paham heb ef y lla+
uassut ti dyuot y
dir groec gwedy
y sarhaet a gawssam
ni yn gyntaf gan
wyr troya. a gwedy
klybot o antennor na
chaffei ef dim nam+
yn y draethu mor wa+
radwydus  ef
 long ac

2

a ymchwelws adref.
ef a  y bri+
af atteb pop un o|r
bren  ydys a
pha ffuryf y ry dra+
ethessit y ganthunt.
ac y gyt a hynny an+
noc a oruc y briaf
eu dilyt o vrwydyr
ac ymlad. Ac yn|y lle
priaf a erchis galw
y veibyon attaw
a|phawb o|y gyuei+
llyon. antennor ac
ancises. ac eneas
ac vkaleko. pigna+
leo. pantum. Jam +
tem. a|y|holl veiby+
on o|y garyat wra+
ged. a gwedy ym+
gynnullaw pawb y
gyt ef a|vynegis
vdunt ry anuon o+
honaw ef antennor
hyt yng groec y er+
chi y 
e  ay 
am 

 

The text Ystoria Dared starts on Column 1 line 1.