Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.362 (Hafod 1) – page 105r

Ystoria Dared

105r

* llong a|orugant hỽy ac enkil y ỽrth y tir a|ch+
 acdunt yny deuthant y ynys colcos. Ar croen
 eit a|dugassant hỽy y dreis. Ac ymchoelit adref a
wnaethant hỽy yn llawen gỽedy kaffel eu neges. Ac eis+
oes Erkỽlf a|gy  drỽc arnaỽ y kywilyd ar gwara+
dỽyd a|wnaethoedit  n a|e getymdeithon yn mynet parth
ac ynys colcos. A dyuot a wnaeth ef at Gastor a Pholux
y getymdeithon arderch ỽn arueu. a maỽr y gallu
ynys Spo  Ac ad dunt dyuot eu lle ac amser
y gyt ac ef y  diaghei  amedon
vren  A  groec orffo+
w  o|r a pholix
wn  yd aeth er wlff y ynys
salam  idaỽ dyuot y gyt ac
ef y droea y dial y sara rahadeu gwyr groec
ac adaỽ a wnaeth ynteỽ y vot yn baraỽt y wneuthur yr
hynn a vynhei Erk lff Ac odyno yd aeth ef y ynys
ffrigia at  us y adol  idaỽ  t y gyt ac ef y droea
Ac  wt yd aeth gyt ac ef yn llawen. Ac ody+
no y  ynys Pila at Nestor. A gofyn a wnaeth
 beth a vynnaỽd yno. A dywedut  aeth
Erkwlf  vot ef yn gyffroedic o dolur herwid mynnu o+
ho  tywyssaỽ llu y droea y dial sarahedeu gwyr groec
 a|e moles ef am hynny ac a edewis y holl allu ygyt
ac ef. A gỽedy deall  Erkỽlf ewillus paỽb am y neges  
Par  a wnaeth ef deudec llong a dewis mar yon yn+
dunt. A gỽedy dyuot yr amser y vynet llythyreu a|an+
uones at baỽb o|e getymdeithon y rei a|e dewissynt dyuot
y gyt ac ef Ac odyno kerdet drỽy y mor segum parth

 

The text Ystoria Dared starts on line 1.