Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.363 (Hafod 2) – page 2r

Brut y Brenhinoedd

2r

*vch dyal y gan dyw arnadvnt am ev syberw+
yt y gan e ffychtyeyt ar saysson. A megys  y
devthant y gormessoed hynny ny a|e danllew+
ychvaragllaỽ.
Eneas yscwydwyn. gwedy ymlad tro a d+
ystrywedygaeth y gaer. y gyt ac ascany+
vs y vap ef. yr hỽnn a anet ydav o crevsa.
merch pryaf brenyn tro a devthant ar longheỽ
hyt yn wlat yr eydal; ac ysef llongeỽ a kaỽas yr rey
a athoed kan alexander parys y roec o eyryf d+
wy ar ỽgeynt. Ac ysef eyryf o dynyon a doeth y
gyt ac ef wyth myl ar|vgeynt yr·rwng gwyr a
gwraged a hen a yevanc. Ag gwedy eỽ dyvot
hyt yg gwlat yr eydal. latynỽs brenyn yr eydal
a|e harvolles wynt yn anrydedvs. Ac gwedy hynny
twrn brenyn rwytyl. a kyghorvynnỽs vrthav
ac a omladvs ac ef. Ac gwedy ymlad onadvnt a ll+
ad twrn. eneas a kavas brenhynyaeth yr eydal
a lavynya merch latynvs. ac o enw honno y ge+
lwys ef y kastell lavynyỽm. ac eneas a gwledych+
ỽs ar wlat yr eydal pedeyr blyned. Ac gwedy

 

The text Brut y Brenhinoedd starts on line 1.