Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 1r

Llyfr Cyfnerth

1r

*HYwel da mab kadell brenhin kym  ̷+
ry a| wnaeth trỽy rat duỽ a dyr  ̷+
west a|gỽedi. can oed eidaỽ ef ky+
mry yn|y theruyn nyt amgen
petwar cantref a| thrugein deheubarth
A deunaỽ cantref gỽyned. A thrugein tref
trachyrchell. A| thrugeint tref buellt. Ac y+
n| y teruyn hỽnnỽ nyt geir geir* neb ar+
nunt ỽy. A geir yỽ y geir ỽy ar paỽb. Sef
yd oed dryc·dedueu a dryc·kyfreitheu kyn
noc ef. Y kymerth ynteu whegỽyr o pop
kymhỽt yg kymry. Ac y duc y|r ty gỽyn
ar taf. Ac a oed o perchen bagyl yg kymry
rỽg archescyb ac escyb ac abadeu ac athra+
won da. Ac o|r nifer hỽnnỽ y| dewissỽyt y
deudec lleyc doethaf. A|r vn yscolheic doeth+
af ac a elwit blegywryt y wneuthur y kyf+
reitheu da. Ac y diot y rei drỽc a oed kyn noc
ef. Ac y dodi rei da yn eu lle. Ac y eu kadarn+
hau yn| y enỽ e| hunan. Sef a wnaethant ỽy
pan darfu wneuthur y kyfreitheu hynny.
dodi emelltith duỽ ac vn y| gynulleitua ho+
no Ac vn gymry benbaladyr ar y neb a tor+
hei y kyfreitheu hynny. A chyntaf y gỽna+
ethant o gyfreitheu llys can oedynt penhaf

 

The text Llyfr Cyfnerth starts on line 1.