Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 143r

Proffwydoliaeth Sibli Ddoeth, Sant Awstin am dewder y ddaear, Hyn a ddywedodd yr Enaid, Yr Eryr yng Nghaer Septon

143r

584

Gwasgardgerd vyrdin yn|y bed

585

[ y|dayar
*Hynn a dywaỽt seint aỽstin am|deỽder
Megys y dyweit seint aỽstin. tewder
y dayar yỽ. vn uil|ar|dec o uilltiroed. ac
un·uet rann ar|dec y villtir. Vchder y ffur+
uauen yỽ. gan gerdet beunyd o|dyn deu+
geint miỻtir yn|y iornei. wyth mil o
vlỽynyded. ac ỽyth cant mlyned haeach
y bydei yn kerdet ~ ~ ~  
*Hynn a dyỽaỽt yr eneit ~ ~
Ef a|uu veu y mae yn veu. Mi a|e
koỻeis. yd ys y|m|poeni. Mi a dreuleis.
Mi a rodeis. Mi a|gedweis. Mi a neckei+
is. a dreuleis ef a|uu ueu. a  wis y mae
yn veu. a getweis mi a|e kolleis. a mi
a|neckeis yd ys y|m poeni. ~ ~ [ septon
*ỻyma Broffỽydolyaeth yr eryr yg|kaer
M Egys y gỽrthlad y dreic wenn
y goch. veỻy y gỽrthlad y wenn.
ef a hetta y dreic waethaf ac aruthyr. ac
o chwythedigaeth y geneu hi a|lysc yr

 

The text Sant Awstin am dewder y ddaear starts on Column 585 line 24.

The text Hyn a ddywedodd yr Enaid starts on Column 585 line 32.

The text Yr Eryr yng Nghaer Septon starts on Column 585 line 39.