Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 154v

Owain

154v

627

Y *R amheraỽdyr arthur oed yg
kaer ỻion ar|wysc. Sef yd oed
yn eisted diwarnaỽt yn|y ysta+
ueỻ. ac ygyt ac ef owein uab
uryen. a chynon uab clydno. a  ̷
chei uab kyner. a gỽenhwyuar a|e
ỻaỽuorynyon yn|gỽniaỽ ỽrth ffenestyr.
a|chyt dywettit uot porthaỽr ar lys
arthur. nyt oed yr vn. Glewlỽyt ga+
uaelaỽr oed yno hagen ar ureint por+
thaỽr y aruoỻ ysp a|pheỻennigyon.
ac y|dechreu eu|hanrydedu. ac y uene+
gi moes y ỻys a|e deuaỽt udunt. y|r
neb a|dylyei vynet y|r neuad neu y|r ys+
taueỻ o|e venegi idaỽ. Y|r neb a|dylyei
letty o|e venegi idaỽ. Ac ym|perued ỻaỽr
yr ystaueỻ yd|oed yr amheraỽdyr arthur
yn|eisted. ar demyl o|irvrwyn a|ỻenn
o bali melyngoch ydanaỽ a gobennyd
a|e dudet o bali coch dan penn y elin.
Ar hynny y|dywawt arthur. Ha|w+
yr pei na|m goganeỽch heb ef mi a
gyskỽn tra|uewn yn|aros vy mỽyt.
ac ymdidan a|eỻỽch chỽitheu. a chym+
ryt ysteneit o|ved a|golỽython y gan
gei. a|chyscu a|oruc yr amheraỽdyr.
A gofyn a|oruc kynon uab klydno y gei yr
hynn a adawssei arthur udunt.
Minneu a vynnaf yr ymdidan da
a|e·dewit y minneu heb·y kei. Ha|wr
heb·y|kynon teckaf yỽ itti wneuthur
edewit arthur yn|gyntaf. ac odyna
yr ymdidan goreu a|wypom ninneu
ni a|e dywedỽn itti. Mynet a|oruc kei
y|r gegin. ac y|r vedgeỻ. a dyuot ac ys+
teneit o ved gantaỽ. ac a|gorvlỽch
eur. ac a|ỻoneit y|dỽrn o vereu. a|golỽ+
ython arnadunt. a|chymryt y golỽ+
ython a|wnaethant. a|dechreu yvet
y med. Weithon heb·y kei chwitheu
bieu talu y minneu uy ymdidan.
Kynon heb·yr owein tal y ymdidan
y gei. Dioer heb·y kynon hyn gỽr ỽyt
a gweỻ ymdidanỽr no mi. a mỽy a
weleist o betheu odidaỽc. tal di y ym+
didan y gei. Dechreu di heb·yr|owein

628

o|r hynn odidockaf a|wypych. Mi a|wnaf
heb·y kynon. Namyn vn mab mam a
that oedỽn i. a drythyỻ oedỽn. a maỽr
oed vy ryvic. Ac ny thybygỽn yn|y byt
a|orffei arnaf o neb ryỽ gamhỽri. A|gỽe+
dy daruot im goruot ar bob camhỽri o|r
a|oed yn vn wlat a|mi. Ymgyweraỽ a|w+
neuthum a cherdet eithauoed byt a di+
ffeithwch. ac yn|y diwed. Ac yn|y diwed
dywannu a|ỽneuthum ar y glynn teckaf
yn|y byt. a|gỽyd gogyfuch yndaỽ. ac avon
regedaỽc oed ar hyt y|glynn. a fford gan
ystlys yr auon. a cherdet y fford a|wneu+
thum hyt hanner dyd. A|r parth araỻ
a gerdeis hyt pryt naỽn. Ac yna y|deu+
thum y uaes maỽr. ac yn nibenn y ma  ̷+
es yd|oed kaer uaỽr lywychedic. a|gỽeil+
gi yn|gyuagos y|r gaer. a pharth a|r ga+
er y|deuthum. ac nachaf y|gỽelỽn deu
was pengrych velyn. a ractal eur am
penn pop un o·honunt. a|pheis o|bali
melyn am bop un onadunt. a gỽaegeu
eur am vynygleu eu traet yn|eu|traet.
A bỽa o asgỽrn eliphant yn ỻaỽ pob un
o·nadunt. ac eu ỻinynneu o ieu hyd.
a|e saetheu ac eu pelydyr o asgỽrn moruil.
gỽedy eu hasgeỻu ac adaned paỽin. a
phenneu eur ar y|pelydyr. A chyỻeiỻ a
ỻafneu eur udunt. Ac eu karneu o asgỽrn
moruil yn nodeu udunt. Ac ỽynteu yn
saethu eu kyỻeiỻ. a rynnawd y ỽrthunt
y|gỽelỽn wr penngrych melyn yn|y dewred.
a|e uaryf yn newyd eiỻaỽ. A pheis a|man+
teỻ o pali melyn ymdanaỽ. ac ysnoden
o eurỻin ympenn y uanteỻ. a|dỽy win+
tas o gordwal brith am y draet. a deu
gnap o|eur yn eu kaeu. A phan y gỽeleis
i euo. dynessau a|wneuthum attaỽ. a  ̷
chyfarch gỽeỻ a|wneuthum idaỽ. Ac rac
dahet y|wybot ef. kynt y kyuarchaỽd
ef weỻ ymi. no miui idaỽ ef. A|dyuot
gyt a|mi a|oruc parth a|r gaer. Ac nyt
oed gyuanhed yn|y gaer. namyn a|oed
yn vn neuad. ac yno yd oed pedeir morỽ+
yn ar hugeint. yn|gỽniaỽ pali ỽrth ffe+
nestyr. A hynn a|dywedaf ytti gei vot

 

The text Owain starts on Column 627 line 1.