Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 190r

Y bedwaredd gainc, Geraint

190r

768

yssyd waeth itt. Sef yỽ hynny dy eỻỽng yn
rith ederyn. ac o achaỽs y keỽilyd a|wnaethost
di y leỽ ỻaỽ gyffes. na beidych ditheu dan+
gos dy wyneb liỽ dyd vyth. a hynny rac
ouyn yr holl adar. a|bot yn annyan udunt
dy uaedu. a|th amherchi y|lle y|th gaffont.
ac na choỻych dy enỽ. namyn dy alỽ vyth
blodeuwed. Sef yỽ blodeuwed tyỻuan o|r
Jeith yr aỽr honn. ac o achaỽs hynny y
mae digassaỽc yr adar y|r tyỻuan. ac ef
a|elwir ettwa y tyỻuan yn vlodeuwed.
Ynteu gronỽ pebyr a|gyrchỽys pennỻynn.
ac odyno ym·gennattau a|wnaeth. Sef ken+
nadỽri a|anuones. gouyn a|wnaeth y leỽ
ỻaỽ gyffes. a|vynnei ae tir ae dayar ae eur
ae aryant am y sarhaet. Na|chymeraf y
duỽ y dygaf uyg|kyffes heb ef. a|ỻyma y
peth ỻeiaf a|gymeraf y gantaỽ. Mynet y|r
ỻe yr oedỽn i o·honaỽ ef pan y|m|byryaỽd a|r
par. a minheu y|ỻe yr oed ynteu. a gadel y
minheu y vỽrỽ ef a|phar. a hynny yn|ỻeihaf
peth a gymeraf y gantaỽ. Hynny a|uene+
git y ronỽ pebyr. Je heb ynteu. dir yỽ ymi
gỽneuthur hynny. Vyg|gwyrda kywir a|m
teulu a|m|brodyr maeth. a|oes ohonaỽch chỽi
a|gymero yr ergit drossof|i. Nac oes dioer
heb ỽynteu. ac o achaỽs gomed ohonunt ỽy.
diodef un ergit dros eu harglỽyd. y gelwir
ỽynteu yr hynny hyt hediỽ. trydyd aniweir
deulu. Je heb ef mi a|e kymeraf. Ac yna y
doethant eỻ|deu hyt ar|lann auon gynuael.
Ac yna y|seuis gronỽ yn|y ỻe yd|oed ỻeỽ
ỻaỽ gyffes pan y byryaỽd ef. a|ỻeỽ yn|y|ỻe
yd oed ynteu. Ac yna y|dwaỽt* gronỽ pebyr
ỽrth leỽ. arglỽyd heb ef. kanys o|dryc·ystryỽ
gỽreic y gỽneuthum i ytti a|wneuthum.
Minneu a archaf yti yr|duỽ. ỻech a|welaf
ar lan yr auon. gadel im dodi honno y·ryng+
of a|r dyrnaỽt. Dioer heb·y ỻeỽ ny|th om+
medaf o hynny. Je heb ef duỽ   a|dalo itt.
Ac yna y kymerth gronỽ y ỻech. ac y dodes
yryngtaỽ a|r ergit. Ac yna y byryaỽd ỻeỽ ef
a|r|par. ac y|gỽant y ỻech trỽydi. ac ynteu
drỽydaỽ yny dyrr y geuyn. Ac yna y ỻas gro+
nỽ pebyr. ac yno y mae y ỻech ar lann auon
gynuael yn ardudỽy a|r tỽỻ trỽydi. ac o ach+

769

aỽs hynny ettwa y gelwir hi llech gronỽ.
Ynteu ỻeỽ ỻaỽ gyffes eilweith a|oresgynnỽys
y wlat. ac a|e gỽledychỽys yn ỻỽydyannus.
a herwyd y|dyweit y kyuarwydyt ef a|uu ar+
glỽyd wedy hynny ar wyned. ac veỻy y|ter+
uyna y geing honn o|r mabinogi. ~ ~ ~ ~
*llyma mal y treythir o ystory+
a gereint uab erbin.
A Rthur a|deuodes dala ỻys yg|kaer
ỻion ar wysc. ac y delis ar|untu
seith mlyned pasc. a|phump nado  ̷+
lic. A|r sulgwyn dreigylweith dala ỻys
a|oruc yno. kanys hygyrchaf ỻe yn|y gy+
uoeth oed gaer ỻion y ar uor ac y ar dir.
a dygyuor a|oruc attaỽ naỽ brenhin corona+
ỽc. a oedynt wyr idaỽ hyt yno. ac ygyt a
hynny Jeirỻ a|barỽneit. Kanys gỽahodwyr
idaỽ uydei y rei hynny ympob gỽyl arbennic
o·ny bei uaỽr aghenyon yn eu ỻudyas.
a|phan vei ef yg|kaer ỻion yn dala ỻys. teir
eglỽys ar|dec a|achubit ỽrth y offerenneu.
Sef ual yd achubit. eglỽys y arthur a|e de+
yrned a|e wahodwyr. a|r eil y wenhỽyuar. a|e
rianed. a|r dryded a uydei y|r distein a|r|dic eirch+
eit. a|r bedwared y   franc a|r sỽydo+
gyon ereiỻ. a naỽ eglỽys ereiỻ a|uydei y|r
naỽ pennteulu. ac y walchmei yn bennaf.
Kanys ef o arderchocrỽyd clot milỽryaeth ac
urdas boned oed bennaf ar y|naỽ pennteulu.
ac nyt anghei yn vn o|r eglỽysseu mỽy noc
a|dywedassam ni uchot. Glewlỽyt gauaelua+
ỽr oed penn porthaỽr idaỽ. ac nyt ymyrrei
ef yg|gỽassanaeth. namyn yn vn o|r teir gỽ+
yl arbennic. namyn seithwyr a|oedynt y+
danaỽ yn gỽassanaethu. a|rennynt y vlỽyd+
yn y·ryngtunt. Nyt amgen. grynn.
  a|phen pighon. a|ỻaes gymyn. a gogyf+
ỽlch. a gỽrdnei lygeit cath. a|welei hyt nos
yn|gystal ac hyt dyd. a drem uab dremhitit.
a chlust uab clustueinyt a|oedynt wylwyr y
arthur. A duỽ maỽrth sulgỽyn ual yd oed yr
amheraỽdyr yn|y gyuedach yn eisted. nachaf
was gỽineu hir yn|dyuot y myỽn. a pheis a
sỽrcot o|bali caeraỽc ymdanaỽ. a|chledyf
eurdỽrn am y vynỽgyl. a|dỽy esgit issel o gort+
wal am y draet. a dyuot a|oruc hyt rac bronn
[ arthur

 

The text Geraint starts on Column 769 line 7.