Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 254r

O Oes Gwrtheyrn Gwrthenau

254r

1020

O * oes gỽrtheyrn gỽrtheneu hyt weith badỽn
yd ymladaỽd arthur a|e|hyneif a|r saesson
ac y|goruv arthur a|e hyneif wyth mlyned ar|hu+
geint a chant. O|weith badỽn hyt gamlan; dỽy
vlyned ar|hugeint. O|gamlan hyt varỽ maelgỽn;
deng|mlyned. O varỽ maelgỽn hyt weith arderyd
pan las gỽrgi a pharedur; seith|mlyned. O|r|pan
las gỽrgi a|pharedur; hyt weith kaerỻeon; naỽ mly+
ned. O|weith kaerỻeon hyt weith veigen. pedeir
blyned ar|dec. O|weith veigen yny aeth kadwala+
dyr vendigeit y ruuein; wyth mlyned a deugeint.
O|gadwaladyr hyt offa vrenhin; wyth mlyned ar
hugeint a|chant. O offa yny losges tan o nef degan+
nỽy yn oes owein vab maredud; vgein mlyned.
O|r pan losges y dywededic dan degannỽy hyt varỽ
meruyn vrych; teir blyned ar|dec ar|hugeint. O
veruyn yny las rodri y vab; seith mlyned ar|huge+
int. O|rodri yny dialaỽd anaraỽt y vab ef; teir blyned.
O|weith conỽy. yny las meruyn vab Rodri; dỽy vly+
ned ar|bymthec. O varỽ meruyn hyt varỽ kadeỻ
vab Rodri; deg|mlyned. O varỽ cadeỻ hyt varỽ
anaraỽt; chỽe|blyned. O anaraỽt yny aeth hoỽel
vab kadeỻ y ruuein; teir|blyned ar|bymthec. O|r
pan|aeth howel y ruuein yny vu varỽ; vn vlỽyd+
yn eisseu o ugein. O varỽ howel hyt weith car+
no; seith mlyned. O garno hyt weith meibyon
Jdwal; vn vlỽydyn. O weith meibyon idwal yny
vu varỽ owein vab howel da; pedeir blyned ar
hugeint. O|varỽ owein yny wledychaỽd cnut
vab owein; seith mlyned ar|hugeint. O gnut vren+
hin hyt vachawy yny oruu ruffud vab ỻywelyn.
ac y|ỻas esgob y saesson; dỽy vlyned a|deugeint.
O|weith machawy yny las gruffud; naỽ mly+
ned. O|r pan doeth crist yg|knaỽt hyt y vlỽydyn
honno. pymtheg mlyned a deugeint a|mil. O|r
pan las gruffud yny doeth gỽilym bastard y|r
ynys honn; pum mlyned. ac vn vlỽydyn ar|hu+
geint y gỽledychaỽd. O wilym bastard yny
las bledyn vab kyn·vyn; seith mlyned. O vledyn
hyt weith mynyd carn; chỽe blyned. Gruffud
vab kynan a rys vab teỽdỽr a|oruuant yna ar

1021

drahaearn vab karadaỽc; o weith mynyd karn
yny las rys vab tewdỽr; teir blyned ar|dec. O|r pan
las Rys yny las gỽilym vrenhin coch; seith mlyned.
a their ar|dec y gỽledychaỽd. O|r brenhin coch.
hyt varỽ caradaỽc vynach; pum mlyned ar|hu+
geint. O garadaỽc hyt varỽ kadwaỻaỽn vab
gruffud. ac y bu uarỽ Maredud vab bledyn; wyth
mlyned. O|r pan doeth crist yng|knaỽt hyt y vlỽydyn
honno; teir blyned ar|dec ar|hugeint a chant. a
mil. O|r pan las kadwaỻaỽn hyt pan dorres owein
a chadwaladyr aber teiui; chwe|blyned. O|r|pan
dorret aber teiui yny las y freingk yn tal moel+
vre; vgein mlyned. O ymlad tal moelvre yny
dalywyt y gỽystlon yg|koet keiryaỽc; wyth mly+
ned. O ymlad coet keiryaỽc yny dorres owein
a|chadwaladyr rudlan; dỽy vlyned. O|r pan dor+
ret rudlan yny vu varỽ owein; pum mlyned.
O wyl clemens hyt yn nos ynyt a blỽydyn y
bu varỽ cadwaladyr wedy owein. O|r pan
vu varỽ owein. yny anet ỻywelyn vab Jorỽerth
dỽy vlyned a hanner. O|r pan anet ỻywelyn
yny las owein vab Madaỽc ar ymlad gỽern y
vinogyl; pedeir blyned ar|dec. O|r pan las owein
vab madaỽc hyt haf y gỽydyl. seith  
mlyned. Y vlỽydyn rac wyneb y bu vrỽydyr y
coettaneu. Y dryded vlỽydyn y bu uarỽ Rodri
vab owein. O haf y gỽydyl hyt gasteỻ paen
pum mlyned. Y gaeaf rac wyneb y torres ỻyw+
elyn yr wydgruc. Dỽy vlyned wedy kasteỻ
paen y bu varỽ gruffud vab kynan. Y vlỽydyn
gỽedy marỽ gruffud y bu varỽ dauyd vab owein.
O|r|pan vu varỽ dauyd vab owein yny wahard+
wyt offerenneu dros loegyr a chymry o an+
nuundeb Jeuan vrenhin ac ystyfyn archescob
keint; pum mlyned. a|r gỽahard hỽnnỽ
a vu seith mlyned dros loegyr. a phump
dros gymry. yn|y vlỽydyn nessaf y|r gysse+
uin vlỽydyn y|gỽahardỽyt yr offerenneu
dros loegyr a chymry. yd aeth ỻywelyn
vab Jorwerth. a howel vab gruffud y·gyt
a Jeuan vrenhin ỻoegyr hyt yn ruuein

 

The text O Oes Gwrtheyrn Gwrthenau starts on Column 1020 line 1.