Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 271r

Amlyn ac Amig

271r

1085

*Yn|y mod hỽnn y treythyr o gedymdeithy  ̷+
as amlyn ac amic~ ~ ~
Y N yr amser yd oed pepyn hen yn vren+
hin yn|gwlat ffringa y ganet
mab y uarchaỽc arderchaỽc bon+
hedic o|r almaen. yn|y kasteỻ a|elwyt be+
rigan o|e wreic briaỽt. Ac o achaỽs nat
oed na mab na merch udunt namyn
hỽnnỽ. diruaỽr lewenyd a|gymerasant.
ac o garyat duỽ y gỽr a|rodassei etiued
udunt. adaỽ a|ỽnaethant drỽy ovunet
y duỽ mynet a|r mab tu a|ruvein y
gymryt bedyd y gan y gwr da sant a|oed
bab yn|yr amser hỽnnỽ val y bei weỻ
trỽy rat a chynnyd a|ỻỽydyant eu
mab. Ac yn|yr amser hỽnnỽ yd ymdan  ̷+
gosses gweledigaeth drỽy y hun y|r
gỽr·da a|oed iarỻ yn aluern a|e wreic yn
veichaỽc. Nyt amgen weledigaeth a
dangosset idaỽ no gwelet pab ruvein
yn|y neuad yn aluern yn bedydyaỽ ~
meibyon ac yn eu kadarnhau drỽy ve+
dyd escob. A gỽedy dihunaỽ o|r iarỻ
dy·vynnv a|oruc attaỽ doethyon y gy+
voetha datkanu udunt y vreudỽyt. a ̷
erchi y dehongyl ỽrth na wydyat ef beth
a|arwydockaei hynny. Ac yna y|rodes duỽ
yspryt a|synhỽyr y vn o|r doethyon y ỽrth+
eb idaỽ yn|y wed honn. Arglwyd iarỻ
heb ef byd lawen. kanys o|r beichogi ys+
syd yng|kroth dy wreic y genir mab
ratlaỽn ỻwydyannus clotuaỽr. a|vo diae+
reb y berffeithrỽyd a|e vuched a|e vilwr  ̷+
yaeth dros y byt. a|r mab hỽnnỽ arglỽ+
yd heb ef a|aberthy di y|duỽ. ac a ey ac ef
parth a ruuein y gymryt bedyd y gan
y gỽr da yssyd bab val y|bo gỽeỻ. a ratla+
ỽn a ỻwydyannus y ansaỽd o|hynny
aỻan. Ac yna y bu laỽen yr iarỻ am
dehongyl y breudwyt yn|y wed honno.
ac am y kynghor a rodassei y gỽr da bu  ̷+

1086

chedaỽl idaỽ. ac ympenn yspeit o amser
y ganet mab y|r iarỻ. ac y magỽyt drỽy
diruaỽr lewenyd. A gỽedy y uagu yny oed
mỽy no dỽy vlỽyd. y kychwynnaỽd y dat
ac ef a niuer maỽr y·gyt ac ef o varcho+
gyon ac yssweinyeit tu a|ruuein. A|phan
doethant y|r dinas a|elwit lucam. y dyw+
etpỽyt udunt bot gỽr da gỽedy kymryt
ỻetty yn|y dref. A|r mab teyrneidyaf gyt
ac ef a|thebyckaf y|th uab ditheu o|r a|wel+
sei neb eiryoet. Nyt amgen oed y gỽr da
hỽnnỽ no|r marchaỽc o gasteỻ berigan y
gỽr a|oed yn|kynnal tir y·dan vrenhin
ffreinc. a|e uoned o|r almaen. A gỽedy ym+
welet o|r iarỻ a|r gỽrda hỽnnỽ. a|dyuot eu
meibyon rac wyneb. nyt oed yn vyỽ yn
dyn a wypei wahan y·rỽng y meibyon.
nac o|veint nac o|bryt dy·eithyr ar eu diỻ+
at. a gỽedy gỽybot o bop vn onadunt
ystyr a|medwl y gilyd. diruaỽr lewenyd
a gymerassant o achaỽs yr vn neges yd
oedynt yn mynet o|e geissaỽ. nyt amgen
noc adolwyn y|r pab vedydyaỽ eu meiby+
on. ac o|r|dyd hỽnnỽ kytfford uuant. a dir  ̷ ̷+
uaỽr gedymdeithyas a vu y·ryngthunt
drỽy gywir garyat. A pha beth bynnac
a|vei o garyat y·rỽng y gỽyrda ti a|welut
gedymdeithyas ryued y·rỽng y meibyon.
yn gymeint ac na mynnei yr vn o·nad+
unt na bỽyta nac yvet na chysgu heb y
gilyd. A pha gyhyt bynnac y buant yn
kerdet parth a ruuein. ỽynt a|doethant
att y gỽr da a|oed bab a|elwit gustennin.
ac a|dywedassant ỽrthaỽ val hynn. ar+
glỽyd dat ysprydaỽl y|gỽr a wdam ni y
vot yn ỻywyaỽ y gristonogaeth y+
dan duỽ yn ỻe pedyr ebostol. y mae y+
ma iarỻ aluern. a|marchaỽc arderch+
aỽc clotuaỽr o gasteỻ berigan yn yr
almaen. yn adolỽyn y|th|dadolyaeth die

 

The text Amlyn ac Amig starts on Column 1085 line 1.