Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 58r

Brut y Brenhinoedd, Brut y Tywysogion

58r

230

brenhined y saeson y wilim malmeson
ac y henri hỽntedỽn. y|r rei hynny yd
archaf i dewi. a brenhined y brytanyeit
kanyt yttyỽ gantunt y ỻyfyr brỽtỽn
hỽnn. Yr hỽnn a ymchoeles Gỽaỻter
archdiagon ryt ychen o vrytanec yg
kymraec. yr hỽnn yssyd gynuỻedic
yn wir oc eu hystoryaeu ỽy yn enry+
ded y|r rac·dywededigyon tywyssogyon
hynny. ar y wed honn y prydereis in+
heu y ymchoelut ef Y|R LLADIN.
P *Etwar ugeint mlyned a whe+
chant oed oet crist. pan vu y
uarỽolyaeth uaỽr drỽy hoỻ
ynys prydein. ac o|dechreu byt hyt y+
na yd oed blỽydyn eisseu o|petwar uge+
int mlyned ac ỽyth cant a phum mil.
ac yn|y vlỽydyn honno y bu uarỽ kadỽ+
aladyr uendigeit uab kadwaỻaỽn uab
catuan brenhin y brytanyeit yn rufein
y deudecuet dyd o vei. Megys y proffỽ+
ydassei vyrdin kyn no|hynny ỽrth ỽrth+
eyrn gỽrtheneu. ac o hynny aỻan y
coỻes y brytanyeit goron y teyrnas.
ac yd enniỻaỽd y saeson hi. ac yn ol ka+
dwaladyr y gỽledychaỽd Juor uab alan
vrenhin ydaỽ. yr honn a elwir bryta+
en uechan. ac nyt megys brenhin
Namyn megys pennaeth neu|tywyssa+
ỽc. a hỽnnỽ a|gynheỻis ỻywodraeth
ar y brytanyeit ỽyth mlyned a deugein.
ac yna y bu uarỽ. ac yn|y ol ynteu y
gỽledychaỽd rodri maelỽynaỽc. ac yn
oes hỽnnỽ y bu uarỽolyaeth yn Jỽer+
don. ac yna y crynaỽd y|dayar yn
ỻydaỽ. ac yna y bu y glaỽ gỽaet yn
ynys prydein. ac Jwerdon. Deg mly+
ned a|phedwar ugein a whechant oed

231

oet crist yna. Ac yna yd ymchoelaỽd
y ỻaeth a|r emenyn yn waet. a|r ỻeuat
a ymchoelaỽd yn waetaỽl liỽ. Seith
cant mlyned oed oet crist pan vu ua+
rỽ elffryt vrenhin y saeson. Deg mly+
ned. a seith cant oed oet crist pan vu
varỽ pipin vỽyaf brenhin ffreinc.
ac yna kyn oleuet oed y|nos a|r dyd.
ac yna y bu uarỽ osbric brenhin y sae  ̷ ̷+
son. ac y kyssegrỽyt eglỽys lann vi+
hangel. Vgein mlyned a seith cant oed
oet crist. pan vu yr haf tessaỽc. ac yna
y bu uarỽ beli uab elfin. ac y bu vrỽy+
dyr heilin yg|kernyỽ. a|gỽeith gỽarch
maelaỽc. a|chat pen coet y|n·eheubarth
ac yn|y teir brỽydyr hynny y goruu y
brytanyeit. Deg mlyned ar|hugeint
a seith cant oed oet crist pan vu vrỽy+
dyr ym mynyd carn. Deugeint mly+
ned a|seith cant oed oet crist. pan uu
varỽ beda offeirat. ac yna y bu uarỽ
owein brenhin y picteit. Deg mlyned
a deugeint a|seith cant oed oet crist.
pan vu y vrỽydyr rỽg y brytanyeit a|r
picteit yg gỽeith maes ydaỽc. ac y
adaỽd y brytanyeit Talargan bren  ̷+
hin y picteit. ac yna y bu uarỽ Teỽdỽr
uab beli. ac y bu uarỽ rodri brenhin
y brytanyeit. ac etbalt brenhin y sae  ̷ ̷+
son. Trugein mlyned a seith cant o  ̷ ̷+
ed oet crist pan vu vrỽydyr y·rỽg y
brytanyeit a|r saeson yg gỽeith hen+
fford. ac y bu uarỽ dyfynwal uab teỽ+
dỽr. Deg mlyned a thrugein a seith
cant oed oet crist. pan symudỽyt pasc
y brytanyeit drỽy orchymyn elbot
gỽr y|duỽ. ac yna y bu ua uarỽ ffern+
uail uab idwal. a chubert abat. ac
yna y bu distryỽ y deheubarth·wyr
gan offa vrenhin. Pedwar ugein
mlyned a seith cant oed oet crist pan
diffeithaỽd offa urenhin. y brytanye+
it yn amser haf. Deg mlyned a|phe+
dỽar ugein a seith|cant oed oet crist
pan deuth y|paganyeit gyntaf y Jw+
erdon. ac y bu uarỽ offa vrenhin.

 

The text Brut y Tywysogion starts on Column 230 line 20.