Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 104r

Buchedd Beuno

104r

*Gỽr bonnhedic a|oed gynt ym|poỽys yn|y lle a|elỽir
banhenic ger llaỽ auon a elỽit yn|yr amser hỽnnỽ
sabrina. yn|yr amser hỽnn y|gelỽir hitheu hafren. ~
Ac enỽ y|gỽr bonnhedic hỽnnỽ oed bugi. A|e ỽreic a|elỽit
beren verch laỽdden. dynyon gỽiryon oedynt a|da o+
ed eu buched. A gorchymynnev duỽ a|ỽneynt o|bop fford.
o|r|y gellynt heb ennỽired o|r|byt a|ellit y|dodi yn|y her+
byn. Ac nyt oed|vdunt etiued o|vab. a|dynyon oedaỽc
oedynt val na|bydei blant vdunt vyth. kannys y|rann
vỽyhaf oc eu hamsser a|dreulyssynt. a chyt gyscu yd oe+
dynt yr ys deudeg mlyned heb achos knaỽdaỽl y·ryg+
tunt. A|hynny o|e|duhundeb elldeu. A|dydgỽeith val yr
oedynt yn ymdidan. ỽynt a|ỽelynt angel yn|dyuot
attunt a|e|ỽisc yn gynn|ỽynnet ar eiry. Ac yn|dyỽedut
vrthunt. bydỽch laỽen a hyuryt. kanys gỽerendeỽis
duỽ ych gỽedi. Ac yna y|dyỽat yr angel vrth y|gỽr. bit
heno heb ef getymeithas knaỽdaỽl yroti a|th|ỽreic.
A hi a|geiff veichogi. Ac o|r beichogi hỽnnỽ ef a|enir
mab idi. a hỽnnỽ a|uyd anrydedus herỽyd duỽ a|dyn.
Ac val y gorchymynnaỽd yr angel vdunt ỽynt a|e gỽn+
naethant. A|beichogi a gauas beren y|nos honno. Ac
o|r beichogi hỽnnỽ ef a|anet mab idi. Ac ar y mab hỽn+
nỽ y|dodet yn enỽ beuno. A|meithrin y|mab a|ỽnaeth+
ant yny uu amser y|rodi vrth leen. Ac yna yr anuon+
et ef hyt ar sant a|oed yng|kaerỽent. enỽ y sant oed

 

The text Buchedd Beuno starts on line 1.