Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 111r

Ystoria Adrian ac Ipotis

111r

*PWy|bynnac a|vynnho dyscu doethineb.
Ac ysprydolyon orchestonn. gỽaranndaỽ+
et. ar yr ymdidan ar amofyn a|oruc ag+
kredadỽy amheraỽdyr a uu gynt yn rufein
vaỽr. a|hỽnnỽ a elỽit adrian amheraỽdyr. Sef
y|doeth mab adỽynndec ac yspryt nefaỽl yndaỽ.
A gostỽg gyr bronn yr amheraỽdyr ar tal y|lin.
A chyfuarch gỽell idaỽ. a|oruc y|mab o garedigyaỽl leỽ+
enyd. Ar amheraỽdyr a|e hattebaỽd drỽy vfyllta+
ỽl waredogrỽyd. a gouyn y|pa|le y|panndathoed.
neur deuthym heb y|mab y ỽrth vy vamm am tat
ysyd oruchaf iustus y|dyscu dynyon anyallus di+
synnhỽyraỽl. boet kyfulaỽn vych heb yr amhera+
ỽdyr o gyureitheu duỽ. Ac y|doeth yna yỽ dyscu
doethineb. Doeth yỽ heb y|mab a amogelo rac pe+
chodeu marỽaỽl. Ac a ennillo nefaỽl trugared.
O|th gyfuarchaf vab heb yr amheraỽdyr. pỽy yỽ
dy enỽ di. Jpotis ym gelỽir o achaỽs gỽybot oho+
naf gyfuarỽydyt o nef. Dyỽet ym vab beth yỽ
nef. rin dirgelỽch duỽ. py|beth yỽ duỽ heb yr am+
heraỽdyr. duỽ ysyd heb dechreu idaỽ. Ac a|vyd heb
diỽed arnaỽ. yr amheraỽdyr a|ovynnaỽd yr mab
kann ỽyt mor anh  py|beth gynntaf a|deuth
o enev duỽ  mae euegyl Jeuan.
yn tystu y|mae in principio erat uerbum a|dyỽat

 

The text Ystoria Adrian ac Ipotis starts on line 1.