Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 125r

Pa ddelw y dylai dyn gredu i Dduw, Pwyll y Pader, Hu

125r

a|wnnaethpỽyt yr dibechv kytknaỽt rỽg gỽr. A
gỽreic. Ac yr ennill plant y wassannaethv duỽ.
GWedy gỽyppo dyn nerthoed a grymyant rinỽe+
deu yr eglỽys. Ac aruer ohonunt trỽy perffe+
ithrỽyd. dylyedus yỽ idaỽ ỽybot seith weithret
y|drugared yr gobrỽyaỽ idaỽ nef. Sef ynt y gỽeith+
redoed hynny. Rodi bỽyt y|neỽynaỽc. Diaỽt y sy+
chedic. lletty y|bellynnic. Dillat y|noeth. Gofỽy
claf. Rydhav carcharaỽr. Claddv y|marỽ. Ac ar ny
allo gỽnneuthur y seith ỽeithret hynny yn gor+
fforaỽl. kyghor yỽ idaỽ y|gann y seint gỽnneuthur
y|pvmb gỽeithret hynn yn ysprydaỽl. kyghori an+
noeth a|e lessav. A chospi enỽir yr dyscu. A|phob trist
galarus y didanv. kyt·doluryaỽ a gỽann trỽy y
garv. A|thros pob aghyfnerthus gỽann gỽediaỽ
ar duỽ y drugarhav vrthaỽ.*llyma pỽyll y|pater
a|e dyall val y|dyỽeit hu sant.
Hv sant o seint victor ym|paris a|dyỽeit o|wedi
y pader val hynn. Gann ymdiret y|gallỽn ỽediaỽ
megys meibon. y rei y|tat. yr rei y|dysgỽys ef ỽediaỽ
val hynn vdunt. Pater noster qui es in celis. Sef
yỽ pỽyll hynny. yn|tat ni yr hỽnn ysyd yn|y nefoed.
Seith arch ysyd yn|y pater megys y|dyỽetpỽyt vchot.
yny obrynhom nynhev caffel trỽy y|rei hynny seith
donnyev yr yspryt glan. A|thrỽy y seith donnyev hynny.

 

The text Pwyll y Pader, Hu starts on line 16.