Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 128v

Rhinweddau Gwrando Offeren

128v

*Pvmp rinỽed offerenn sul ynt y|rei hynn. kynntaf
ohonunt yỽ. bot yn hỽy dy|hoedyl aruod pob offeren
vyth a|ỽarandeỽych. Eil yỽ. madev dy|uỽyt amryt
o|r Sul y|gilyd. Trydyd yỽ. madev dyv  pechodev o|r
Sul y|gilyd. Pedỽeryd yỽ. a|gerdych y|gyrchu offeren
sul bot yn gystal itt a|phei as|roditt o|dref dy|tat
yn dirdaỽn y|duỽ. Pymet yỽ ot a dyn yr purdan
gorffỽys a|geiff yn gyhyt a|phob offeren a|ỽarandao.
Rinỽedev gỽelet corff crist yỽ y|rei hynn. pann ga+
ner offeren. madev it dy|vỽyt amryt y|dyd y|gỽel+
ych. Dy ymadrodyon diffrỽyth ny|choffeir yt. Anu+
donev annỽybot nyth gerydir ohonunt. Ny|daỽ
aghev deissyuyt yt y|dyd hỽnnỽ. O|r|bydy varỽ y|dyd
y|gỽelych breint kymunaỽl a|vyd arnat y|dyd hỽn+
nỽ. a|hynny achos kymryt y bara offeren. Tra|ỽe+
rendeỽych offerenn sul ny hennhey kyhyt a|hynny.
Pob cam  a gerdych y gyrchv dy offerenn sul.
aghel a|e kyfurif yt. ac am|bop cam gobrỽy a geffy.
Ny thric dryc yspryt ygyt a|thi y|tra vych yn kyr+
chv offeren sul.
O|th ogyuarch dyssul a|th ovynnhaf ar dy uvl.
py wnaf am offeren sul.
Offeren sul os keed. trỽy ffyd a|chret a|chreuyd.
gỽyn y|vyt dy gyỽeithyd.
O|th ogyfuarch odifuri. a|th ovynnhaf trỽy dei+

 

The text Rhinweddau Gwrando Offeren starts on line 1.