Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 134r

Epistol y Sul, Rhybudd Gabriel

134r

a|vydant laỽuaeth y|mynhev. A gỽybydỽch y|mae mi
ysyd yaỽn arglỽyd. Ac nat oes arglỽyd namyn Mi.
kanys mi a|dileaf pob drỽc a gofueileint y ỽrthyỽch.
Ony byd offeirat ny thraetho yr ebostol honn ym
pobyl i a|e myỽn tref a|e myỽn eglỽys a|e myỽn dinas
vy mar a|disgynn arnaỽ tragyỽydaỽl. Traethent yr
bopyl val y crettont yn dyỽ sul arbennic. Ac y gall+
ont haeddv trugared nefaỽl. kanys duỽ e|hun a|an+
vones yr yscriuennedic rybud hỽnnỽ yr pechadury+
eit hyt ar allaỽr eglỽys peder a|phaỽl yn rufein. o|e
rybudyaỽ am weith sulyen ac ỽyleu.
*Rybud gabriel angel at veir yỽ hỽnn pann disgynna+
ỽd iessu grist yn|y bru hi.
EF annvonet Gabriel angel y|gann duỽ y|dinas o
alilea yr hỽnn a|oes* y enỽ nazared at wyry. bria+
ỽt y ỽr yr hỽnn a|oed y enỽ Joseph o lỽyth dauid. Sef
yỽ hynny o|tylỽyth dauid. Ac enỽ y|vorỽyn oed veir.
A mynet y|myỽn a|oruc yr angel attei. A|dyỽedut.
henpych gỽell gyfulaỽnn o|rat y|mae yr arglỽyd y+
gyt a|thi. benndigedic ỽyt ti yn|y gỽraged. Mal y
kiglev hi. hitheu a gynnhyruaỽd yn|y ymadraỽd ef.
Ac a|vedylyaỽd py ryỽ annerch oed honno. Ar an+
gel a|dyỽat vrthi. nac ofuynnha di veir. ti a|ge+
ueist rat y|gann duỽ. A llyma yd aruolly ti y|th
vru vab. A|th aelỽy y enỽ iessu yr hỽnn a|uyd maỽr

 

The text Rhybudd Gabriel starts on line 12.