Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 78r

Ymborth yr Enaid

78r

*TRaether bellach am dwyỽaỽl garyat drỽy
yr hỽnn y kyssyllder y|kreaỽdyr duỽ a|
greadur dyn. Ac yn gynntaf reit yỽ gỽybot beth
yỽ caryat. A|pha|ỽed y gỽehenir keingev caryat.
Ac o ba|fford y|daỽ kyfyaỽn garyat. Seint aỽstin
a|dyỽeit val hynn beth yỽ caryat. Karyat yỽ neb
vn vyỽyt yn kyssylltu deu·peth ygyt neu yn eidv+
naỽ eu|kyssylltu. Deu ryỽ garyat ysyd. nyt am+
gen. karyat serchaỽl trigedic tragyỽydaỽl. A|ch+
aryat ellylleid difulannedic amsseraỽl. Y kynn+
taf a|dodir ar beth parhaus tragyỽydaỽl ac a gys+
sylltir ac ef yn dragyỽyd. Yr eil a|dodir ar beth a*
amsseraỽl tranghedic. Ac ygyt ac ef y treing.
Ac y|difulanna. Y kynntaf caryat perffeith yỽ;
kannys peth perffeithgỽbyl tragyỽydaỽl a|gar.
Sef yỽ hỽnnỽ. duỽ. Yr eil caryat. amperffeith yỽ.
kannys amperffeith yỽ caru y peth y galler y|gas+
sau. Ac ymỽahanu ac ef. Ac aghenn yỽ ymỽaha+
nu a pheth daruodedic. Y kynntaf a|elỽir kuedserch
neu anỽylserch. kannys ku ac anỽyl y|dyly vot
y|serch ac gyssyllto y|serchaỽl a|e garyat yn dra+
gyỽyd. Yr eil a elỽir ynvytserch. kannys ynvyt
yỽ y serch a|difulanno gyt a|e serchaỽl. Am hynny
tremegedic yỽ y|kyfuryỽ garyat hỽnnỽ ar dỽyll
garyat. Y kynntaf ysyd berffeithgỽbyl eidunserch

 

The text Ymborth yr Enaid starts on line 1.