Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 20 – page 22r

Ymborth yr Enaid

22r

*llẏma|r mod ẏ treythir o bryt y mab.
Y  mab mab* melynwynn adueindwf
oed ual yn oet deudeg|mlyd ac
yn gymhedraỽl y dỽf a dyat y gorff
o hyt a phrafter ỽrth y oet. Penn go+
gyngrỽnn gỽedeid idaỽ. A gwat penn+
grychlathyr peuyr·loyỽ eureit velyn+
lliỽ arnnaỽ yn vn furyf a phei geỻit ll+
unyaỽ. neu vedylyaỽ dỽy ysgubell o van
adaued neu o van gasnot o eur trinaỽ  ̷+
taỽd a hynny megys ar vỽy no rychỽant
o pob tu y|r deu ỽyneb glaerwynnyon
a thorryat pedaỽl·furyf ar y gwaỻt ar y
dal Ayn gyfuch ac y gwelit llawer o|r
clusteu. torryat y gwallt ar ystlysseu y
pennAr y gwegil yn arwein ardrychafy+
at krocket wedeidlwyA|r gwallt oll yn
benngrychlathyr hyt ar y iat. Ac yno yn
benỻyuynlỽys gribedicloyỽ ỽrth gyn+
nwyssaỽ yr eur goron arnaỽ a gwynndal
gwastatlyfyn ehanglathyr mereridliw idaw

 

The text Ymborth yr Enaid starts on line 1.