Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 57 – page 1

Llyfr Blegywryd

1

H *Owel da o rat duỽ Mab kadeỻ bren+
hin kymry oỻ a|weles y gymry yng
kamaruer o gyfreitheu a|deuodeu.
ac o achaỽs hynny y dyuynnaỽd attaỽ o
bop kymỽt o|e deyrnas chỽe|gỽyr a|aruerynt o
aỽdurdaỽt ac yngneidaeth. a hoỻ eglỽyswyr
o|e deyrnas a|aruerynt o deilyngdaỽt bagleu.
megys archesgob mynyỽ. ac esgyb. ac abadeu a
phrioreu hyt y ỻe a|elwir y ty gỽynn ar taf
yn|dyuet. Y ty hỽnnỽ a beris ef y adeilat o
wyal gỽynnyon yn ỻetty idaỽ ỽrth hely pan
delei y dyuet. ac ỽrth hynny y gelwit ef y ty
gỽynn. a|r|brenhin a|r|gynnuỻeitua honno trỽy
yr hoỻ rawys y wediaỽ duỽ trỽy dyrwest per+
ffeith. ac y erchi rat a darpar y|r brenhin y
weỻau kyfreitheu a|deuodeu kymry. ac o|r gyn+
nuỻeitua honno pan deruynaỽd y garaỽys
y dewissaỽd y brenhin y deudec ỻeyc doethaf o|e
wyr. a|r vn ysgolheic doethaf o|e wyr a elỽit yr
athro blegywryt y lunyaethu ac y synhỽyra

 

The text Llyfr Blegywryd starts on line 1.