Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 131r

Buchedd Catrin

131r

*soes Jessu mab meir. ny adaỽd heb gof y vorỽyn. Y engylyon
a|anuones ef attei hi. ac a|dorrassant y rodeu. ac eu dryỻyeu
ỻymyon ỽy o|r truein angkretadun a|ladassant deng mil a
deu·geint. a ỻawer oc a|weles y gỽyrtheu hynny a gredassant
Jessu ac y|r arglỽd duỽ. a|thrỽy uaxen y ỻas y rei a gredaỽd
a|e heneideu a|aethant y baradwys. a maxen vrenhin a lidya+
ỽd am|lad y wyr. ac a vedylyaỽd pa delỽ y gaỻei ef ỻad y vo+
rỽyn. Ac yna y dywaỽt ef ỽrth y vorỽyn ymadraỽd geu.
Medylya di vorỽyn dec etto a chret y|m dỽyweu i. ac o ach+
aỽs dy decket ti a geffy dy eneit. Ac yna yd attebaỽd mo+
rỽyn duỽ idaỽ. Ny thal dim dy ymadraỽd di. nyt oes arnaf|i
ovyn dim o|th boeneu di. kanys o lewenyd tra·gywydaỽl yd
ỽyf|i diogel. yr hỽnn ny deruyd vyth. Y truan uaxen a dyw+
aỽt yna ỽrth y|wyr. Arglỽydi beth a|gynghorỽch chỽi ymi.
pa|delỽ y dielir y hynuydrỽyd ar gatrin. am na chret hi y|m
dwyweu i. Yna y dywaỽt y gỽyr drỽc o vn ỻef. Dygỽch hi
y maes o|r dref a ỻedỽch y phenn. Yna y ducpỽyt y vorỽyn
aỻan o|r dinas ac yd yspeilỽyt. A ỻawer gỽreic a|oed yna yn
wylaỽ. ac yn kỽynaỽ am gatrin morỽyn duỽ. vn truan o|r
dynyon emeỻtigedic hynny a|dynnaỽd cledyf llym. ac a
erchis idi estynnu y phenn. a gỽedy hynny ti a goỻy dy ben
tec heb ef. vy|mraỽt i y tec heb hi. aro ychydic. vn wedi a|w+
naf y|m harglỽyd creaỽdyr nef a daear. tat a mab ac yspryt
glan. vn duỽ yn yscriuenedic y brenhin uchaf. Mi a adolygaf
ytt trugared y|m heneit. ac y bop cristaỽn o|r a|grettont ynot
ti yn gadarn. Mi a|adolygaf ytt yr dy enỽ vchel di arglỽyd. y
neb a gretto y|m|diodeifyeint i ac a|e coffao. diffryt y rei hynny

 

The text Buchedd Catrin starts on line 1.