Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 152r

Post Prif Wedi, Pwy bynnag a ddyweto'r enwau hyn

152r

Dec ardweith boned bud bendigeit. decuet nos o loer
enidyd. dot dyn ar dysc. a pha|dysc bynnac a dysgo. ef a
vyd ffynnyannus. a|ỻỽydyannus.  ~ ~ ~   ~ ~ ~  
*Pỽy bynnac a|dywetto yr enweu hynn. neu a|e hedry+
cho. nyt reit idaỽ ovyn y elyn y|dyd hỽnnỽ. nac ouyn
arueu na gỽenỽyn. na|than. na dỽfyr. nac angeu
deissyfyt. na phoeneu na neb·ryỽ argywed ar y
gorf. ac ny dygỽyd myỽn clefyt. ac ny byd marỽ heb gyffes.
D eus~ dominusgenitusunigenituspater ~
creator christus ~ sompnus. homos. achatus
lesisrael. adonaẏemanuelagẏos. ~ yskiros.
otheos. athanatos. elẏeloẏ lama|zabatha+
ni. Jhesusnazarenus rex iudeorum~ Matheus. ~ Mar+
cus. ~ lucas. ~ Johannes. ~ ego sumqui sum agir.
ouis~ vitulusserpensleo ~ alphaet omega~ pri+
mus ionissimus qui ante mundi principium et seculum se+
culivino secuumet non est qui de manu mea possit e+
rueredicit dominus omnipotensPrimo nosteret aue maria~ a
~ g. ~ l. ~ a~ Malcagordip. ~ gordan ~ gordanim ~
urnum. ~ burcum. ~ blitamin. ~ kerbirion ~ arop 
~ gerologodẏon. ~ tegramaton. ~ vadax ~ amator ~
fons~ uia~ vita~ ueritas~ petra~ lapis~  
~ Junicium. ~ finis~ homo. ~ vrion. ~ vsion ~  
laus et honor sit deo prim omnipenti creatori o 
creaturarumamen~ MessiasSotheremanuel.
~ Sabaoth ~ adonaẏ~ otheos. ~ athanathos ~ panis

 

The text Pwy bynnag a ddyweto'r enwau hyn starts on line 5.