Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 161r

Arwyddion Calan Ionawr, Pymtheng Arwydd cyn Dydd Brawd

161r

a|glefychant. a|r rei hen a vydant ueirỽ. a|r|gỽenyn. a da
vyd ffrỽyth y gỽinỻanneu. arwydyon kynn dyd·braỽt.
P *ymthec arỽydoneu kynn dyd·braỽt yssyd yn|y pym+
thec niwarnaỽt. Y rei hynny a|gafas seint Jeron
yn ỻyuyr yr oessoed. y dyd kyntaf o|r pymthec. y kyfyt y
mor yndaỽ e|hun uchter trugeint kupyt. yn uch no|r my+
nyd uchaf. ac y seif megys yndaỽ e|hun y dyd hỽnnỽ.
a|phob dỽfyr yn gyffelyb idaỽ ynteu. Yr eil dyd y gostyng+
ant. yn gyffelyb y dyrchafant a racdywetpỽyt yny vo a+
breid eu|gỽelet. Y trydyd dyd y|bydant yn eu hanyan e
hunein. megys y buant yn|y dechreu. Y pedwyryd dyd yr
hoỻ bysgaỽt a|phryfet y mor a ymgynnuỻant ar y|dỽfyr.
ac a rodant lefein a breifyat. y rei hynny ny|s gỽyr neb dy+
eithyr duỽ meint vydant. y pymhet dyd y ỻosgant y dyf+
red o|r dỽyrein hyt y gorỻewin. Y chwechet dyd y bydant
yr hoỻ lysseu a|r|gỽyd yn ỻaỽn gỽlith a gỽaet. Y seithuet
dyd. yr hoỻ adeiladeu a|distriwir. Yr wythuet dyd yd ymlad+
ant y kerric wers tra|gỽers. ac yd ymgynnuỻant erbyn yn
erbyn. Y naỽ·uet dyd y kyffry y daear. megys na bu y ryỽ
gyffro hỽnnỽ yr dechreu byt. Y decuet dyd y gỽasgerir y
mynyded a|r|pentyd yn glaỽr gỽastat. a phob tir yn gyffelyb
udunt ỽynteu. Yr vn·uet dyd ar|dec. yr hoỻ dynyon a deu+
ant o|e ỻechuaeu megys ynuydyon. ac ny dichaỽn neb o+
  honunt atteb y gilyd. Y deu·decuet dyd. y dy+
  gỽydant y|syr ac arỽydoneu y nef. Y try+
dyd dyd ar|dec yr ymgynnuỻant esgyrn y meirỽ hyt ar
y·mylyeu y pyỻeu. Y pedwyryd dyd ar|dec. yr hoỻ dynyon

 

The text Pymtheng Arwydd cyn Dydd Brawd starts on line 3.