Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 172v

Marwolaeth Mair, Gwyrtheu Mair

172v

a bendigaỽ y harglỽyd uab ual hynn. Bendigedic vo dy
enỽ di a|dyrchafedic y·gyt a|r tat a|r yspryt glan yn yr
oes|oessoed. ac ar hynny rodi pax idi a|oruc yr arglỽyd.
ac odyna y rodi att yr engylyon. a thrỽy enrydedus
gywydolaetheu. trỽy luossogrỽyd an·eiryf o engylyon
kanhebrỽng y wynuydedic ueir y baradỽys nefaỽl. Ac o+
dyna rodi pax y|ỽ ebystyl. a dywedut tangnefed y·ỽch
vrodyr heb yr arglỽyd. kanys gyt a|chỽi yd ỽyf|i yn was+
tat hyt yn|diwed y|byt. ac yn|y gỽyrtheu hynny ef a ym+
dyrchafaỽd yn|yr wybyr yng|gỽyd paỽp. a|r engylyon ỽ+
ynteu a|aethant yr enryded y|r wynuydedic veir o|e dỽ+
yn y baradỽys duỽ. ual y daroed y|r arglỽyd y orchym+
un udunt. a|ỻyma hyspysrỽyd mal y bu diwed a gor+
ffen y wynuydedic ueir. mam grist yn|y byt hỽnn. Yr e+
bystyl hagen a gychỽynnwyt yn|yr wybyr. ac a|phob un o+
nadunt yd aethpỽyt hyt yr amryuaelon leoed yd oedynt
yn pregethu geireu duỽ yn|wahanredaỽl. ac y datkanu
gỽyrtheu duỽ. ac y voli yn arglỽyd ni iessu grist. yr hỽnn
a|anet o wynuydedic veir wyry. ac a|diodefaỽd ym|prenn
croc ac a anreithaỽd uffern. ac a|esgynnaỽd ar nefoed.
ac a daỽ dyd·braỽt y varnu ar vyỽ a meirỽ. ac a|dal y
baỽp herwyd y weithret priaỽ*. ac a wledycha gyt a|r
tat a|r yspryt glan. yn|drindaỽt teir person. ac yn un
duỽ diwahan yn oes oessoed a·men.  ~ ~ ~  
*ỻyma dechreu gỽyrtheu meir yn|y ỻyuyr hỽnn. 
O  wyrtheu yr arglỽydes ueir y|dywedir ym*. ac yn
gyntaf y ỽrth y mab o|dinas niniue. yn dyudedi*+
gaeth

 

The text Gwyrtheu Mair starts on line 25.