Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 41v

Ymborth yr Enaid, Y Drindod yn un Duw

41v

Dangos pa delỽ y dyeỻir y|tat a|r mab a|r yspryt glan yn vn dyỽ.
K *yt bo perffeithyach duỽ no chreadur o|r byt. a|hynny
o ffyrd heb rif arnunt. eissyoes ny aỻỽn ni na dyaỻ
y berffeithrỽyd ef na|e dywedut ar yn|tauaỽt. o·nyt trỽy gy+
ffelybrỽyd y petheu a|welỽn ac a deaỻỽn yn|y creaduryeit. ac
yn enwedic yn|dyn a|wnaethpỽyt ar delỽ duỽ. Yn eneit dyn
y mae cof a|dyaỻ neu vedỽl ac ewyỻys. a|chyt bont ỽy yn
un eneit. amgen beth yỽ pob o·honunt no|e gilyd. A phob un
onadunt yssyd yn|y gilyd. kanys y kof yssyd gof ganthaỽ bop
un o|r tri. a|r medỽl a|dyeiỻ pob un o|r tri. a|r|ewyỻys a vynn
ac a|gar pob un o|r tri. O|r kof weithyon y genir medỽl. a|r
medỽl hỽnnỽ geir yỽ a ffuryfir. ac a lunyir yng|kaỻon dyn.
Ac y·gyt a|hynny o|r kof a|r medỽl y daỽ yr|ewyỻys. veỻy
yn|duỽ hoỻ·gyuoethaỽc achaỽs y vot yn yspryt dyaỻus
dylyedus. y mae tri pheth ual kyffelyb y|r tri vry. dyeithyr
eu bot yn perffeithyach ac yn diueiach. Sef ynt y tri pheth
hynny. y tat a|r mab a|r yspryt glan. Y tat yssyd megys cof. ka+
nys ual y mae y cof yn dechreu y|r medỽl a|r|ewyỻys. ac o gof
y daỽ yna medỽl neu eir. ac ohonunt ỽynteu y|daỽ ewyỻys
megys yspryt. veỻy duỽ dat yssyd dechreu y|r mab. kanys o|r
tat y ganet mab duỽ. megys y genir geir o|r cof. Ac ỽrth hyn+
ny mab duỽ geir y tat yỽ. a geir y gelwir. ac o|r tat a|r mab
y doeth karyat. ac unolyaeth y·rỽng y tat a|r mab. a hỽnnỽ
yỽ yr yspryt glan. a|r tri hynny yssyd o·gymeint a|gogystal
ac vn uoned. ac vn dyaỻ ac un aỻu. kanys y tri hynny yssyd
un duỽ diwahan. a|r tri yssyd o·gyfoet. a phob un ohonunt
ỽy yssyd yn|y gilyd. kanny bu y tat eiryoet heb uab idaỽ.

 

The text Y Drindod yn un Duw starts on line 2.