Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 43v

Credo Athanasius, Pa ddelw y dylai dyn gredu i Dduw

43v

keing o ryỽ brenn y|myỽn prenn araỻ. Ac ỽrth hynny
un iessu grist yssyd wir duỽ a|gỽir dyn. nyt yr kymysgu
y deu anyan yn vn anyan. namyn o achaỽs bot y|dỽywol  ̷+
yaeth ef a|e dynolyaeth yn un person. kanys megys y byd vn
dyn o eneit dylyedus a chnaỽt. veỻy o|duỽ a|dyn y mae
un iessu grist. yr|hỽnn a|diodefaỽd angeu y|n gỽaret ni. Ac o+
dyna anreithyaỽ uffern. a|e gyfodi o veirỽ yn vyỽ yn|y trydyd
dyd. a|e ysgynnu ar nef. a|e vot yn eisted ar deheu duỽ dat hoỻ+
gyuoethaỽc. Ac odyna y daỽ y varnu ar vyỽ ac ar ueirỽ. Ac
yna y kyuodant yr|hoỻ boploed meirỽ yn vyỽ yn eu corfforo+
ed y|r varn. Ac yna y|byd reit y baỽp talu dylyet o|e weithret pri+
aỽt. a|r|rei a|o·diweder ar|y da a|ant y vuched tragywydaỽl.
a|r lleiỻ ar y drỽc a|odiweder ac ar y cam a|ant y|r tan. tragyỽ+
ydaỽl. a hynny a gredir yn wir.  ~ ~ ~   ~ ~ ~  
Dangos y mod y dylyo dyn gredu y duỽ hoỻ·gyuoethaỽc.
Yn|y mod hỽnn y dysgir y|dyn pa|delỽ y|dyly credu y duỽ a
charu duỽ. a chadỽ y dengeir dedyf. ac ymoglyt rac y seith
pechaỽt marỽaỽl. ac erbynnyeit seith rinwed yr eglỽys yn
anrydedus. a gỽneuthur seith weithret y drugared. yr go+
brwyaỽ nef idaỽ ynteu. ~   ~ ~ ~ ~  
P *aỽl ebostol a|dyweit na eỻir rangk bod y|duỽ heb ffyd.
ac ỽrth hynny ỻyma ual y mae ac ual y dyly dyn
gredu. Credu bot y tat a|r mab a|r yspryt glan yn vn duỽ
teir person. Credu y|r vn duỽ hỽnnỽ creu a|ffurueidyaỽ nef
a|daear. ac yssyd yndunt yn hoỻaỽl o greaduryeit a welir
ac ar|ny welir. ac ef yssyd yn cadỽ ac yn amdiffyn. ac yn tyw+
yssyaỽ. Credu dyuot un mab duỽ holl·gyuoethaỽc y|mru

 

The text Pa ddelw y dylai dyn gredu i Dduw starts on line 21.