Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 47r

Pa ddelw y dylai dyn gredu i Dduw, Pwyll y Pader, Hu

47r

thur y seith weithret hynny yn gorfforaỽl. kyngor yỽ idaỽ y
gan y seint. gỽneuthur y pump hynn yn ysprydaỽl. kyngho+
ri anoeth a|e|lessau. a chospi ennwir yr y dysgu. a phop trist ga+
larus y didanu. a|thros bop anghyfnerthus gỽann gỽediaỽ
duỽ y drugarhau ỽrthaỽ. val|hynn y|dyỽeit hu sant o wedi y pader.
H *v sant o seint victor ym|paris a|dyweit o|wedi y
pader ual hynn. Gan ymdiret yn duỽ y gaỻỽn ni
wediaỽ megys meibyon eu tat. y rei y dysgaỽd udunt
wediaỽ ual hynn. Pater noster qui es in celisSef yỽ synnỽyr
hynny. Yn tat ni yr hỽnn yssyd yn|y nefoed. Seith arch yssyd
yn|y pader megys y dywetpỽyt uchot. yny obrỽyom ninneu
gaffel trỽy y rei hynny seith donyeu yr yspryt glan. a thrỽy
y seith donyeu hynny seith nerthoed yr eneit. val y gaỻom
ninneu trỽy y seith nerthoed hynny yn ryd mynet y ỽrth
y seith bechaỽt marỽaỽl. a|dyuot ar y seith gỽynuydedigrỽyd.
Seith ryỽ bechaỽt marỽaỽl yssyd. y rei yssyd achaỽs a|defnyd
y|r pechodeu ereiỻ oỻ. Sef ynt y seith hynny gogelet baỽp
racdunt. nyt amgen. syberỽyt. kynghoruynt. Jrỻoned. tristyt
bydaỽl. neu lesged gwneuthur da. neu warandaỽ da. neu dys+
gu da. Pymhet pechaỽt marỽaỽl yỽ. chwant a chebydyaeth.
Chwechet yỽ glythineb a meddaỽt. Seithuet yỽ. godineb.
y rei a yspeilyant dyn o garyat duỽ a hoỻ nerthoed duỽ. a do+
nyeu yr yspryt glan. Y bedwared ohonunt a boena yr yspei+
lyedic. Y pymhet a vỽrỽ yr yspeilyedic yn grỽydrat. Y chwechet
a|dỽyỻ y crỽydrat gỽrtholedic. Y seithuet a|sathra ac a|dielwa
y|tỽyỻedic. Syberỽyt a|dỽc duỽ y gan dyn. Kynghoru·ynt a
dỽc y gyfnessaf y ganthaỽ. Jrỻoned a|dỽc dyn y ganthaỽ e|hun

 

The text Pwyll y Pader, Hu starts on line 6.