Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 56r

Epistol y Sul, Mi yw Pedr Esgob Antioys, Rhinweddau Gwrando Offeren

56r

yn eu gỽerin. a|mi a|vydaf ganhorthỽyỽr udunt. ac|ỽynteu a
uydant laỽuaeth y minneu. a gỽybydỽch mae mi yssyd iaỽn
arglỽyd. ac nat oes arglỽyd namyn mi. kanys mi a|dileaf
bop drỽc a|goueilyeint y|ỽrthyỽch. O|r byd offeiryat ny thrae+
tho yr ebostol honn y|m po  byl i. ae myỽn tref ae myỽn e  ̷+
glỽys ae myỽn dinas vy mar a|disgyn arnaỽ yn dragywyd.
Traethent yr offeiryeit y|r bobyl ual y crettont yn|duỽ sul ar+
bennic. ac ual y gaỻont haedu trugared nefaỽl. kanys duỽ e
hun a anuones yr ysgriuennedic rybud honn y|r pechadury+
eit hyt ar aỻaỽr bedyr a phaỽl yn ruuein y eu rybudyaỽ am
weith sulyeu a|gỽyleu.*Mi yỽ pedyr escob antẏois. a|dyngaf
myn gaỻu duỽ. yr|hỽnn a|greaỽd y nef a|r daear. a|r mor. ac ys+
syd yndunt. ac a greaỽd dyn ar y delỽ a|e ffuryf e|hun. ac myn
iessu grist mab duỽ byỽ a|groget drossom ni. yr hỽnn a|daỽ y
varnu ar vyỽ ac ar ueirỽ. ac myn yr yspryt glan. ac myn y
drindaỽt undaỽt diwahanedic. ac myn y|pedwar euengylyỽr
ac myn y pedwar proffỽyt ar|hugeint. ac myn y|deudec ebostol.
ac myn y wynvydedic ueir wyry vam grist. ac myn kyrff y
seint. ny wnaeth dyn yr ebostol honn yn gyntaf. namyn y
chaffel ar aỻaỽr bedyr ebostol. gỽedy y hanuon o iessu grist o|r
nef yn wir. Rinwedeu offeren sul
P *ump rinwed offeren sul ynt y rei hynn. kyntaf o+
nadunt yỽ. Bot yn hỽy dy hoedyl o aruod pob offeren
sul vyth o|r a|warandewych. Eil yỽ. madeu dy vỽyt ampryt
o|r sul y gilyd ytt. Trydyd yỽ. madeu dy van bechodeu o|r sul y
gilyd. Pedweryd yỽ. a|gerdych y gyrchu offeren sul. bot yn
gystal ytt. a phei as rodut o|dref dy dat yn dirdaỽn y duỽ. ~

 

The text Mi yw Pedr Esgob Antioys starts on line 11.

The text Rhinweddau Gwrando Offeren starts on line 22.