Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 76v

Buchedd Beuno, Ystoria Adda ac Efa

76v

a heydyeist di yma drỽy dy weithredoed yr aỽr·honn. a mỽy
vyd dydbraỽt. Pan|dywetto yr arglỽyd ỽrth y seint. Meibyon
bendigedic vyn|tat i deuỽch chỽi y uedu y deyrnas a|barat+
toet yỽch yr|dechreu byt. y ỻe y byd buched heb angeu. a Jeu+
engtit heb heneint. a iechyt heb dolur. a|ỻewenyd heb dris+
tit. Y seint yn|y rad uchaf y·gyt a|duỽ dat yn unolyaeth
a|r engylyon. a|r archengylyon yn unolyaeth a|disgyblon
Jessu grist. yn unolyaeth naỽrad nef. Y rei ny phechassant
yn unolyaeth y tat a|r mab a|r yspryt glan. ameN.
Archỽn ninneu drugared duỽ hoỻgyuoethaỽc drỽy gan+
horthỽy beuno sant. ual y gallom ninneu gaffel y·gyt ac efo
buched dragywydaỽl yn|yr oes oessoed. A   M   E   N
Beuno uab bugi. uab gỽynỻiỽ. uab [ ach beuno.
tegit. uab kadeỻ drynỻuc. uab kategyrn. uab gortheyrn.
uab ritegyrn. uab deheuwynt. uab eudegan. uab eudege+
rn. uab elud. uab eudos. uab eudoleu uab auaỻach. uab
amalech amalech*. uab elim uab anna. Mam yr anna
honno oed gefnithderỽ y veir wyry mam grist. ~
*ystorya adaf ac eua y wreic. 
M Egys yd oed adaf ac eua gỽedy eu gyrru o baradỽ+
ys aỻan. A|phan yttoed ef yn ỻeuein am drugared
duỽ y kudyỽyt eu kewilyd a deil perizonia. ac o rybuch+
et y kafas ef edewit o oleỽ y drugared yn diwed yr oesso+
ed. ac ual yr oedynt y myỽn tabernakyl y ỻe y buassynt
seith niwarnaỽt yn wylaỽ trỽy dolur. A gỽedy y seith
niwarnaỽt y bu newyn maỽr arnunt. ac yna yd aeth+
ant y geissyaỽ bỽyt ac ny|s kaỽssant. Yna y|dywaỽt eua ỽrth

 

The text Ystoria Adda ac Efa starts on line 19.