Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 4 – page 18r

Buchedd Dewi

18r

*y enỽ. a mynet a|oruc padric y iwerd+
on a|r gỽr hỽnnỽ y·gyt ac ef. a hỽnnỽ
gỽedy hynny a|vu esgob. ac ym penn
y deng mlyned ar|hugeint gỽedy
hynny ual yd oed y brenhin a elwit
sant yn kerdet e|hun nachaf leian
yn kyfaruot ac ef. Sef a|oruc ynteu
ymauael a|hi a|dỽyn treis arnei. a|r
ỻeian a|gafas beichogi. Enỽ y ỻei+
an oed nonn. a mab a|anet idi. a dauyd
a rodet yn enỽ arnaỽ. a gỽr ny bu
idi hi na chynt na gỽedy. diweir oed
hi o vedỽl a gỽeithret. Kyntaf gỽyrth
a|wnaeth dewi. o|r pan gafas hi veich+
ogi ny mynnaỽd vỽyt namyn bara
a dỽfyr yn|y hoes. ac ny lewes dewi
vỽyt namyn bara a|dỽfyr. Eil gỽ+
yrth a|wnaeth dewi a|e vam yn my+
net y|r eglỽys y warandaỽ pregeth
gildas sant. Gildas a dechreuaỽd
pregethu ac ny|s|gaỻei. Ac yna y dy+
waỽt gildas. Eỽch oỻ o|r eglỽys aỻan
heb ef. ac elchỽyl proui pregethu a|oruc
ac ny|s gaỻei. Ac yna y gouynnaỽd
gildas a|oed neb yn yr eglỽys onyt efo
e|hun. Yd|ỽyf|i yma heb y ỻeian y+

 

The text Buchedd Dewi starts on line 1.