Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 4 – page 24r

Buchedd Dewi

24r

*bendith y kyffredin ac a vuydhaaỽd ud+
unt. a|gỽrthot a|oruc ef esgynnu y benn
y brynn. a dywedut na mynnei ef le y
sefyỻ o·nyt ar y ỻaỽr gỽastat. a|dechreu
pregethu odyno a|oruc dewi o gyfreith
grist a|r euengyl a|hynny megys ỻef
corn eglur. ac yn amlỽc hynny y bo
dyn. y|r peỻaf yn|gyn|egluret ac y|r nes+
saf. ac yn|gyn|gyffredinet ac y bydei
yr heul y baỽp pan vei hanner|dyd.
a hynny a|vu ryued gan baỽp. A phan
yttoed dewi ar warthaf y ỻaỽr gỽas+
tat a|dywetpỽyt uchot yn|pregethu
y kyuodes y ỻaỽr hỽnnỽ megys my+
nyd uchel dan y draet. A phaỽp o|r
gynnuỻeitua honno yn|edrych ar hynny
yr hỽnn yssyd etto yn vrynn uchel yn
amlỽc gan baỽp. ac yn wastattir o
bop parth idaỽ. a|r gỽyrth a|r|ryueda+
ỽt hỽnnỽ a|oruc duỽ yr dewi yn ỻann+
dewi vreui. Ac yna yn|gyttuun y·ryg+
thunt e|hunein moli dewi sant a|oru+
gant ac adef yn gyfun y vot ef yn
dywyssaỽc ar seint ynys brydein
gan|dywedut ual|hynn. Megys y ro+
des duỽ pennadur yn|y mor ar bop ke+

 

The text Buchedd Dewi starts on line 1.