Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 4 – page 38r

Breuddwyd Pawl, Purdan Padrig

38r

eneu. a|thristau a|oruc yn vaỽr. a|ỻaỽ+
enhau a|orugant y rei a|oedynt yn uf+
fern. a ỻeuein a|wnaethant o vn ỻef
a dywedut val hynn. Ni a|th vendigỽn
di vab duỽ kanys ti a rodeist ynni
gorffowys bop sul o boeneu uffernaỽl.
A|phỽy bynnac a gatwo duỽ sul yn|y
mod y dylyir. ef a geiff kyfran y·gyt
a|duỽ a|e engylyon a|e hoỻ seint yn
oes oessoed. poet gỽir ameN
B *Raỽt henri yr hỽnn  
ỻeiaf o|r myneich  
mab uuyd y|r tat an anuon rod v+
uyddaỽt gyt a chyssyỻtedic annerch
y|ỽ dat ef yng crist a|e racdamunedic
arglỽyd y henri abat o sartysei O an+
rydedus dat chỽi a|orchymynnassaỽch
ymi anuon y chỽi yn ysgriuennedic yr
hynn a dywedeis y glybot yn kyndry+
cholder ni o|r purdan. Hyspys yỽ y
gỽnaf|i hynny yn vodlonach o aỻu y
gymeỻ o arch aỽch tadolyaeth chỽi y  ̷
gyflenwi y gỽeithret hỽnnỽ kanys
kyt damunỽn i gỽelet crynodeb y
lawer trỽy vyng|gỽeithredoed i; eissoes
yn bennaf i hynny o|th arch di. namyn

 

The text Purdan Padrig starts on line 11.