Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 20143A – page 1r

Llyfr Cyfnerth

1r

1

H *Ywel da
mab kadell b+
renhin kymr+
a|wnae+
eth trỽy r+
ad duỽ a dyrwest a|g+
ỽedi gan oed eidaỽ
ef kymri ẏn|ẏ ther+
uyn nyt amgen no
phetwar kantref a
thrugeint ẏn Ne+
heubarth a deu naỽ
cantref gỽyned a|th+
rugein|tef* tra ch+
yrchell a|thri ugein
tref buellt ayn ter+
uyn hynny nẏt ge+
ir geir* neb arnunt
hỽẏ a geir yỽ y geir
hỽẏ ar baỽb. ẏssef yd

2

oed dryc dedueu a dryc+
kyureitheu kẏn noc ef
Y kymerth ynteu ch  ̷+
wegỽyr o|pop kymỽd;
ẏg kymry ac ẏ|duc ẏ|r
ty gỽẏn ar taf a|seith
ugeint baglaỽc ẏrug
escẏb ac archeskẏb ac
abadeỽ. ac athraỽon da
|wneuthur ẏ kẏureit+
heu.  ot ẏr oẏd
 ded  noc ef
 wneuthur rei  
ẏn eu lle. ac ẏ|cadarnha+
au. ẏn ẏ|enỽ e|hunan. ac
 niuer hỽnnỽ  
sỽẏd ẏ|deudec lleẏc doe+
thaf a|r vn ẏscolheic do+
ethaf. o|r ẏscolheigon hẏ+
nnẏ ẏ|wneuthur ẏ|kẏu+

 

The text Llyfr Cyfnerth starts on Column 1 line 1.