Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 14, pp.101-90 – page 101

Buchedd Fargred

101

*a o gw hwn 
y gyt na  y mor ant 
kyfroi y ar do y on  yr hon 
kanys h dinw a atolat  ar 
 hop kreawdyr yr hwn  y|dyr 
 wyd . Ac yna begythyaw a|oruc ol 
a|d wedit  erchi  nyt 
e a a d w a a dygu n a|losgaf  
 i a gytsynya a|miui  a|thi  a chysỽllt
dy gorff di morwynna 
garedic gennyf am y  
 garaf di yn wreic briawt  
ac y amllau. Ac yn lyt
a|y korff  a|rodas megis 
kyfyawn. kanys y|tat e hun a|dia ossan 
 inheu ny bed a 
 y ac erchi a|oruc a 
 ae chrogi yn uchel yn yr  ac a g 
drych a oruc y santes parth a  ac  
dyna ynoti ny arg d d ac am hyny
 a at ti ym gel ir i ytti na bot yn 
ni carch ehir goruot ar y 
yn dyembd yr honn ysyd bendiged 
 weith gwe et 
 wyd ach g ac yd 
ac  nỽon ac ylaw y 

 

The text Buchedd Fargred starts on line 1.