Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 14, pp.101-90 – page 136

Mabinogi Iesu Grist, Brut y Brenhinoedd

136

ef yn|y lle ef a|aroit yny delei A|phan vyn+
nei ef uwta meir a|Josep a|e urodyr a|e ueibi+
on a|uydynt yn|y gylch. y|urodyr ynteu a|getw+
ynt y uched ef ger bron eu llygeit megis llu+
gorn. ac a|e houynheint ef A phan gysgei
Jessu nac y|nos nac yn dyd eglurder duw a
dywynnei arnaw. yr hwnn a|uuchedokaa
ac a|wledycha ygyt ar tat ar ysbryt glan
hep drangc hep orffen yn oes oesoed AmeN
*AC yna ual proffwydolyaeth uerdin yw
yd oed gortheyrn gortheneu brenhin
y|brytanyeit yn eiste ar lan y|gwehynnedic
lynn hwnn ynachaf dwy dreic yn kyuo+
di ohonaw ar neill onadunt yn wenn ar
llall yn goch Ac yna gwedy eu kyuodi
ac eu dyuot yn gyuagos wynt ygyt dech+
reu girat ymalad* a|wnaethant ac ellwng
tan oc eu hanadyl Ac yna ar y|dechreu
y goruu y|dreic wenn a|chymell y|dreic
goch y|fo hyt ar eithauoed y|llynn Ac
yna gwedy gwelet o|r dreic goch y|bot
yn wrthladedic haeaeach* o|r llynn sef a|w+
naeth yna doluryaw yn uawr a|dwyn
y|ruthyr yr dreic wenn a chymell drach+
euyn yn wychyr Ac yna hyt tra ytoe+
dynt y|dreigieu yn ymlad ar y|wed honno

 

The text Brut y Brenhinoedd starts on line 10.