Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 14, pp.101-90 – page 151

Brut y Brenhinoedd, Breuddwyd Pawl

151

ymlad y|dechymic y|bot yn uarw ac yna y|trossa
y|baed ar warder yn|y lle y|kyrch ynteu y|k+
orff ac o|e seuyll y|chwyth yn|y llygeit a|e
hwynep Sef a|wna hitheu koffau traeth+
edigaeth brat a|e urathu ef yn y droet assw
ydaw a|e dynnu yn hollawl y|wrth y|gorff. ac
gwedy y|bwryo neit y|cripdeilia ydaw y|glust
deheu a|e losgwrn. ac y|mewn gogoueu y|my+
nyded yd ymgud Ac wrth hynny y|keis y|ba+
ed twylledic y|bleid ar arth ac yd eirch udunt
kyweiriaw y|golledigion aelodeu ydaw. ar
rei hynny gwedy gwenelont* datleu ac ef
yd adawant ydaw deu|droet a|dwy glust a|llo+
sgwrn. ac o|r rei hynny kyuansodi aelo+
deu hwch ydaw. a|hynny a|gymer ynteu
*Dyw sul ysyd breudwyt pawl yw hwnn
dyd etholedic gan duw yn yr hwnn
y|llawenhaa yr eneidieu yn uwy noc yn
dydyeu ereill a|gwybydet bawp panyw
pawl ebostol a|mihangel y|dangosses
duw udunt boeneu uffern. ac yna y|gw+
eles pawl ebostol ger bronn uffer* deri
tanllyt kanghawc ac wrth y|kangheu

 

The text Breuddwyd Pawl starts on line 16.