Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 14, pp.101-90 – page 161

Breuddwyd Pawl, Ystoria Judas

161

pa|sawl poen ysyd yn uffern Ar angel a|dyuawt
pet|uei bedeir|mil ar|dec a|deugein|mil a|chan|mil
yn riuaw poeneu uffern a|phetwar|tauawt hae+
arn ympenn pob un ohonunt ny|fferheint yn
riuaw poeneu uffern Wrth hynny pwy|bynn+
ac o·honom ni a|glywo y|drygeu hynn ni a|dyly+
wn ymchwelut ar yn arglwyd ni yessu grist
megis y kaffom gyt ac ef buched tragywyd
hep drang hep orffen ameN *ystoria Judas yw hon
GWr a|oed gynt yngkarusalem a|elwit rub+
en ereill a|e galwei simeon o|lin Judas ac o|lin
isakar herwyd ereill a|henw y|wreic oed kiborea
a|nosweith gwedy bot kyt ydaw a|e wreic y|gwe+
les y|wreic breudwyt A|phann deffroes y|wreic
y|datkanawd y|breudwyt o|e|gwr drwy gwynu+
an ac ucheneidieu Myui a|welwn hep hi esgor
map bonhedic ohonofi ac ef a|uydei achaws y
gyuyrgolli kenedyl ohonaw Ys ysgymun a|da+
tkan yw y|teu hep y|gwr ac nyt o|rat duw yd|w+
yt yn hynny namyn o drycysbryt yn arwein dy
seuthuc Os beichyogi a|geueistitheu nyt se+
uthuc namyn gw eledigaeth A|phann doeth
oet y|beichyogi map a|esgores ac ouyn a|delis

 

The text Ystoria Judas starts on line 9.