Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 1

Marwolaeth Mair

1

M *ellitwas krist escob eglwẏs Sardinei yn anvon anerch y|mywn tag+
nefed grist o|e anrẏdeddvsson vrodyr y|rei ẏssyd ẏn presswylẏaw yn lao+
dika ac ẏn govyn Paham nat a·dolygwch chwi ymi ddev weithret o|vvched
|proffỽẏdi ac o arglwydiawl gnawtolẏaeth A|e anvonn ywch y mywllẏ  ̷+
vyr o|neỽyd A|cheissaw hevẏt dẏhevrwẏd o varvolẏaeth mam ẏn harglỽẏd
ni ac ẏ venegi ẏỽch|ỽitheu ẏ ẏ|mwyn llyver wrth hẏnnẏ ych deissyf
chwNi a|anvonwn yn ẏscrivennedic ẏ pethev a|glywsam nẏ y|gan
Jevan ebostol pann ẏttoed ẏn arglwẏd ni Jessv grist iachwyaỽl drwy
|uuched ẏ|r holl seint a|r holl vẏt wedẏ pwẏaw kethri ẏndaw  
ẏn diodef ẏn|ẏ prenn Ea|ar·ganvv ger llaw y|groc ef ẏ|wam A
Jevan disgybẏl ẏr hvnn a|garei ef ac a|oed annwylaf idaw onadunt
oll kanẏs e|hvn a oed wẏry o|gorff Ac yna y|gorchymynnawidaw y gys+
segredic vam veir ẏn|ẏ mod hwnn llyma dy vam di Ac wrthi hithev
llyma dy vab dithev ac o|hẏnny allan tra diodevawd a* alldvded n |ẏ byt
hwYm|prvder Jevan y|presswylawMeir A|phan aeth yr ebystel ar hẏt
y bẏt y|bregethv y|trigawMeir y|mywn tẏ vn o|e rieni gerllaw mẏnyd
olivet A|r eil vlwẏdẏn gwedy ysgynnv o grist y|orvchelder nef Diwarnaỽd
yd oed veir ẏn gyfvlawn o|e damvnet ef. Dechrev wylẏaw a|orvc hi yn
lle dirgel yn|y ty nachaf angel o|r nef yn disgẏn ger|y|bronn Ayn kyvarch
gwell idi val hẏn hennpẏch gwell ẏ vendigeit veir y gan yr arglwẏd
iessv grist A|llyma ẏt gaghen o|r palym a|dugvm ẏt o|baradwys dvw A
phar dithev ddwẏn y palẏm hwn o vlaen o|r* gorf a|th eneit gwedy  bych
varw Sef amser vyd hẏnnẏ ẏ trẏdẏdẏd o hediw ac yna y|th erchis Mair
y|r angel yn enw dvw heb hi kẏnnvll attaf|fi holl ebystyl vy arglwyd|i
iessv grist val ẏ gwelwyf|i hwẏ ẏn gorforawA gwedẏ y delont yn gyn+
drechawl anvon o·honaf vẏ yspryt A|llyma hediw heb yr angel y|daw yr
holl ebẏstyl attat ti trwy nerth dvw Kanẏs ẏ gwr a ddvc ẏ proffwẏt
geir vn blewẏn o wallt y|ben o wlad  judẏa hyt ẏ|Babilon dros
vor a thir erbyn pryt kinnẏaw Velly ẏ|mae yn kynnvll attat tithev
hediw yr holl ebẏstyl A|chwedẏ y|vendigyaw ef o veir y·dd|aeth yr angel y|r
nef Ac ẏna ẏ|kẏmerth Meir y palẏm ẏn·n|ẏ llaw ac y kerddawparth a
mynnẏt olivet ẏ weddiaw A|chwedẏ darvot idi y doeth adref  
 Jevan ebostol yn pregethv am|bryd echwẏd yn epheso nachaf
yn deissyvyt taran o|r nef ac wybren wenn ygyt a  
 A|e gymryt rac bronn ẏ nifer ac n |y drychafel  
 rac wrth ddrws ẏ|tẏ yr oeth veir yndaw

 

The text Marwolaeth Mair starts on line 1.