Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 11

Breuddwyd Pawl, Epistol y Sul

11

petei gan mil yn|rifyaw poenev vffern A|phedwar tavawt hayarn
ym|pen pob vn o·honvt nẏ phereynt yn rifyaw poenev vffern wrth
hẏnnẏ pwy|bẏnac o·honam ni a|glywho meint poenev cristonogẏon.
agcredadwẏ a|lleỽenyd yr eneidev bvchedawA|meint o* |diodefawd crist yr+
hom ni ninhev a|dẏlẏhem haeddv y|vodẏant ef val ẏ|kaffem bv+
ched tragẏwẏdawl ẏn tarnas* gwlat nef Ac ẏna ẏ|dẏwat yr ar*+
gwyd *Llẏma yr achos y|devth bar dvw yn|ych|plid* a|methẏant ar ẏch
llafvr ac ar a|vedwch o|da ac y|daw pobyl y pagannẏeit y|dodi ych
kyrff yn achvbawl geithiwet o|achaos na|ched·wch ẏ Svl bendige+
dic ẏ|hamlahant y|cl* plith kribdeiledigẏon vleidev. A|chwn kẏndeirawc
wynt a|th soddant yn dyfnder gofvt A|minev a|ymoelaf vẏ wẏneb
y|wrthywch ac ẏ|wrth ẏ tei a wnaeth ẏch dwylaw Pob kẏfvryw drwc
o|r a|wnaethawch yn erbẏn vẏ santeid eglwẏs. i. Mi a|e|dialaf a|mi
a|ch|rodaff yn|goresgẏn alldvdẏon Ac a|ch sodaf megẏs y|sodet gẏnt sovir
ac ovir a|lynkwẏs ẏ|daẏar ẏn vẏw am ẏ|pechodev A|phw|bẏnnac a|dra+
mwẏo y|le amgen ẏn|ẏ santeid Svl noc ẏ|m eglwẏs. i. kanẏs ty ẏ|wedi
yw nev ẏ pererindodev seint nev y|ofvwẏ kleifẏon nev y|aglawd meirw
nev y|tangnovedv digassogẏon a|wnel amgen o|weith ẏn|ẏ dẏd hẏn megys
eillyaw gwallt nev varfev nev ẏ|kneifẏaw nev olchi pennev nev dillat
nev bobi bara nev weith arall gwahardedic gan yr eglwẏs catholic n |
Svl N|chaffant gan dvw na dẏd na nos ẏsprẏdawl vendith namyn
yr emelldith a|haẏdassant ẏsẏwaeth Mi a|anvonaf ẏdd |ẏ tei glefẏdeyv*
anorffenedic arnvnt ac ar ẏ|plant A|mall ar ẏ|haneveileit A pw|bẏnac
a|dadlevho ẏn nẏd Svl nac a|vrattao nac a|wnel amrẏssonev nev pync+
kev angkẏfvlevs namẏn gwediaw o|ewyllvs bvchedawl y|m henwi.
mi a|anvonaf ẏn|ẏ plith amryvaelon colledev yn amlwc hẏt pann|vethont
gwarandaỽet yr holl pobloed angkrededvn* A gwarandaw ti o|genedyl+
yaeth drwc angkẏfẏawnn ar yr hwn nẏ mẏnhẏ|gredv||dvw Bychan
yw dẏ dẏdẏev A phevnẏd ẏ|mae dẏ dẏdẏev a|thiwed yn nessav A minnev
wyf pwllic wrth pechadvrẏeit daẏarawl y|edrẏch a|ẏmhoelont ẏ|wir
penẏt ac edivarwch a|chyffes lan Gwarandawet holl pobloed y|pressent
na|rodont ehovndra ẏ|tyghv cam·lẏev yr vyg|karẏat. i. Nac ẏ amher+
chi eglwyssev Na gwnnevthvr lledradev ẏn dẏd santeid Svl achaws
y|dyd hwnnw y|kyvodes yr arglwyd iessv o|veirw yn|vẏw ac yd|ẏsgy+
nnawd ar nefoed ac y|mae yn eisted ar dehev dvw dat holl·gyfvoethawc
Ac odẏno y|daw y|varnnv ar|vyw ac ar veirw Ac ẏn chwech ny+
hev y|gwnnaeth dvw nef a|daẏar ac ẏsẏd yndvnt yn hollawl o|greadury+
eit y|rei a|welir a|rei ny welir Ac ẏn|ẏ seithvet dẏd y|gorffyw·yssawd

 

The text Epistol y Sul starts on line 7.