Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 127

Credo

127

Y * clot a|r enreded* a|r kyfarỽl* A|talher y|dyn gleỽ gwedy
y|uudug·golẏaeth a ennic ac a beri* ẏ ereill gwnuthur* ẏ
kyfryỽ leuder yr|kaffel y|kyfryỽ enreded* a|r clot a|r kyfaros
hnnỽ. vrth hẏnnẏ gwedẏ gwelet o|r ẏbẏstẏl. Ac o
lawer o|tẏston kẏwir a gwedẏ pregethu o homna* y
kymrẏt o vab duỽ y|mru yr arglỽydes veir a|ba+
 an ni. ac yn|yr anyan tyuei werydaỽl honno diodef o+
honaỽ ef y·rom ni. newyn a sẏchet. a llafur. noethi
ac eisseu da. Ac yn|y diwed y vratau a|e werthu y be+
chaduryeit y rei a erbyniaỽd. ac a|e ffrowyỻaỽd. Ac a|e
bonclustỽd* ac a|e boerassant ẏn|ẏ legeit*A|thrỽy gam+
tystolyaeth a|e barnassant ẏ agheu. ac ynteu yn wiry+
on. a gwedy y gam·varnu a|diodefaỽd o gỽbyl yndi.
gỽyn|drist y grogi. A|e gladu yr goruot arnu gelyn
dyn. Sef rei ynt ẏ cnaỽt a|r byt a|r kythreul. Ac o|a+
chaỽs y|uudugolyaeth honno kychwynnaỽd o veirỽ 
veỽ*ac y|mae molẏadỽẏ ef y gan yr hoỻ greaduryeit
Ac y rodes duỽ idaỽ bywyt diboen diagheu tragyweda*  ̷ ̷+
ỽl. Ac y derchafaỽd ẏ oruchelder nef. Ac ẏ|kyfyisteda+
ỽd y tat duỽ ef ar neiỻ laỽ yn ogyfuch ac ef yn vrenhin
ar yr hoỻ greadureit. Ac yn braỽdỽr byỽ a marỽ. vrth
hynny weithon. Megys y dywespỽyt ar y dechreu
gwedy gwelet o|r ybystyl a chlybot a|chredu o|r booyl* ym  ̷+
pob kyfeir diodeifeint iessu grist a|e y* uudugolyaeth. A|e
ogonyant wedy y|uudugolyaeth yd yscaelussaỽd y seint
a|r santesseu eu bywyt breuaỽl amseraỽl yn byt yma
y kaffel kytwledychu a iesseu grist yn nef. Ac vrth
hynny trỽy agreith mab duỽ yd ymedewis ỻawer a|r
 byt. ac a|e olut pressenaỽl. Ac y·d|aethant yn aghe+

 

The text Credo starts on line 1.