Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 15 – page 128

Credo, Buchedd Fargred

128

nogyon yr duỽ Megys y gwr  lonneit
A rei ereiỻ a peidassant a ynop  wanyet k ỽo
mal y gỽnaeth y gwerydon. y rei ereiỻ ny byd  
gantunt hynnẏ hyny div ssant o|erthyrolys  
hyny rodassant eu corfforoed ac eu heneiteu yr duỽ. 
y gwyr y rei yssyd annya·naỽl udunt bot yn da eu di+
odef ac eu pỽyỻ. namyn gwraged a morynyon a|mei+
byon bechein* yssyd anyanaỽl udunt kymryt ofyn a|ga+
du y plygu a|goruot arnunt. Ac eissoes trỽy rat yr ys+
prit glan ỽynt a|sauassant yn diugỽyl diỽscoc yn erbyn
gylynon* crist. Ac a gynhalassant y gret ef hyt aghev
A chanys vn o rei penhaf o|r seint a|r santesseu a dilissaf yn
kynhal cret crist ac yn diodef merthyrolyaeth yr duỽ vu
vargaret santes. Megẏs y  y paỽb ac a vynho
edrych a gwarandaỽ y moledic vuched hi a gynnuỻaỽd
yscrifennaỽd tootims. gỽr ỻaỽn o ffyd. a doethinab duỽ a
chyfarwyd yn nyfynder yr yscrifur* lan. Ac val hynny
y dechreuaỽd ef datganu y buched hi. ~
Y *|Gwynuedediccaf vargaret a oed verch y teudos gỽr
breinhaỽl bonhedic yn|y kyfamser hỽnnỽ. eithyr y vot
yn|adoli y geu·dỽyeu. Ac nyt oed idaỽ ef vn verch eithyr
Margaret e|hun fydlaỽn oed hi a chyflaỽn o|r yspryt glan
yn|y man yn|y ỻe gwedy y geni a anuonet y|dinas a oed
geir·ỻau antioches mal ar deudec gyrua march odyna y dyscu
A gwedy marỽ y mam hi y|mamaeth a|e magaỽd yn vano+
lach ac yn diwytyach no chynt. ffurueid oed hi a|thec iaỽn
Ac yn|ẏ gwir duỽ y credei. Ac ef yn wastat a|wedieiAc
o|achaỽs hynny kas oed hi gan y tat a charedic gan iesse
grist a phan ytt·oed hi deudegmlỽyd yn ty y mamaeth
lle yd oed digrif genthi trigyaỽ. Clebot* a oruc hi gỽrolyaeth y seint yn
erbyn angret Ac eu budugolyaeth a meint a dineuỽyt
o waet y sant a santesseu ac yn y kyfamser hỽnnỽ yr karyat
duw ac am enw iessu grist hitheu bellach yn llawn o|r
yspryt glan a ymrodes o gbyl y duỽ y gỽr a|e hamdiffynnawd
ac a rodes rat idi y gadw y gwyrdaut a|e diweirdeb
megys y roddes y|r holl werydonn A chyn|bei hi tec a channeit a

 

The text Buchedd Fargred starts on line 19.